Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-02-2008 ]

Αρθρα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ

(ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ / Κ.Ε.Α.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ

ΤΗΛ. 210.5296.140, 141

www.ggka.gr/sy_tamnom.htm

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α

Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2007 των Δικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, Δικαστικών Επιμελητών και Συμβολαιογράφων

ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Α) Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 με χρόνο ασφάλισης άνω 5ετίας

139,75 ¤ μηνιαίως x 12 = 1.677,00 ¤

Β) Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 με χρόνο ασφάλισης κάτω 5ετίας

69,88 ¤ μηνιαίως x 12 = 838,56 ¤

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Γ) Ασφαλισμένοι από 1/1/1993 με χρόνο ασφάλισης άνω 5ετίας

131,99 ¤ μηνιαίως x 12 = 1.583,88 ¤ (1η ασφαλιστική κατηγορία)

Δ) Ασφαλισμένοι από 1/1/1993 με χρόνο ασφάλισης κάτω 5ετίας

66,00 ¤ μηνιαίως x 12 = 792,00 ¤ (1η ασφαλιστική κατηγορία)

Κ.Ε.Α.Δ.

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Α) Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 με χρόνο ασφάλισης άνω 5ετίας

41,92 ¤ μηνιαίως x 12 = 503,04 ¤

Β) Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 με χρόνο ασφάλισης κάτω 5ετίας

20,96 ¤ μηνιαίως x 12 = 251,52 ¤

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Γ) Ασφαλισμένοι από 1/1/1993 με χρόνο ασφάλισης άνω 5ετίας

39,60 ¤ μηνιαίως x 12 = 475,20 ¤ (1η ασφαλιστική κατηγορία)

Δ) Ασφαλισμένοι από 1/1/1993 με χρόνο ασφάλισης κάτω 5ετίας

19,80 ¤ μηνιαίως x 12 = 237,60 ¤ (1η ασφαλιστική κατηγορία)

Για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 οι ασφαλιστικές κατηγορίες 2η - 14η περιλαμβάνονται στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΆ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο έτους 2007 πρέπει να παραδοθεί από 1/1/08 έως 29/2/2008.

Υποχρέωση τήρησης ασφαλιστικού βιβλιαρίου έχουν όλοι οι ασφαλισμένοι, εκτός των συμβολαιογράφων (οι Δικηγόροι μέλη του ΔΣΑ παραδίδουν τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια στα γραφεία του Ταμείου Νομικών – οι Δικηγόροι της λοιπής Επικράτειας στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους – οι Δικαστικοί Επιμελητές στα οικεία Ειρηνοδικεία).

2. Κάτω 5ετίας θεωρούνται οι διορισθέντες ως Δικηγόροι, Δικαστ. Επιμελητές, Υποθ/κες, Συμβ/φοι μετά την 1/1/2002 (για την 5ετία δεν υπολογίζεται ο χρόνος άσκησης)

3. Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 θεωρούνται όσοι ασφαλίστηκαν πριν την ημερομηνία αυτή σε οποιοδήποτε φορέα ασφάλισης (ανεξάρτητα αν διορίστηκαν Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές πριν ή μετά την 1/1/93) - ασφαλισμένοι από 1/1/1993 θεωρούνται όσοι πρωτοασφαλίστηκαν μετά την ημερομηνία αυτή.

4. Από τα παραπάνω ποσά των εισφορών αφαιρούνται τα ποσά που αποδίδονται με ένσημα από τους δικηγόρους, υποθηκοφύλακες, δικαστικούς επιμελητές και δικολάβους και τα ποσά κράτησης επί των αναλογικών δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων και το υπόλοιπο της ελάχιστης ασφαλιστικής εισφοράς καταβάλλεται χρηματικά στην ΕΤΕ.

Για τους Δικηγόρους η αξία των ενσήμων που έχουν επικολληθεί στο ασφαλιστικό βιβλιάριο επιμερίζεται ισόποσα (50% στο Τ.Ν. & 50% στον ΚΕΑΔ) και το υπόλοιπο ως τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής ελάχιστης εισφοράς καταβάλλεται στην ΕΤΕ στους λογ/σμούς του ΤΝ & ΚΕΑΔ

5. Οι Συμβολαιογράφοι για τον έλεγχο της αποδιδόμενης δια των αναλογικών δικαιωμάτων εισφοράς, από 1/1/93 και εφεξής, υποχρεούνται να τηρούν αναλυτικές καταστάσεις που υπογράφονται από τους ίδιους, τηρούνται στο αρχείο τους και αποτελούν δικαιολογητικό στοιχείο για προώθηση οποιουδήποτε αιτήματος βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης ή απονομής παροχής από το Ταμείο, καθώς και χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας.

6. Οι υπάλληλοι του ΤΥΔΕ καταβάλλουν τα άνω ποσά εισφοράς υπέρ του Κ.Ε.Α.Δ.

7. Συνταξιούχοι φορέων κύριας ασφάλισης καταβάλλουν τις άνω εισφορές προσαυξημένες κατά 40% - άρθρ.63, παρ.6β του Ν.2676/99 ( εξαιρούνται συντ/χοι Δημοσίου, επιζώντες σύζυγοι κ.λ.π. )

8. Σε περίπτωση εξόδου από την ασφάλιση (παραίτηση ή διαγραφή ) το ασφ/κό βιβλιάριο πρέπει να υποβληθεί μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας στο Ταμείο.

9. Η εισφορά των Δικηγόρων τελούντων σε πλήρη ή μερική ΑΝΑΣΤΟΛΗ δικηγορίας παρακρατείται και αποδίδεται στο Ταμείο κάθε μήνα με μέριμνα του Δικηγόρου και υπολογίζεται για το Τ.Ν. σε 4% επί του βασικού μισθού – για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992 το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μηνιαίως μικρότερο της εισφοράς αμίσθου άνω 5ετίας (139,75 ¤ ) ούτε μεγαλύτερο του διπλάσιου αυτής – για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 το άνω ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο της εισφοράς αμίσθου άνω 5ετίας της ΑΆ ασφ/κής κατηγορίας (131,99 ¤), χωρίς ανώτερο περιορισμό.

Σε περίπτωση επιλογής του ΤΝ ως προαιρετικής ασφάλισης για τους μετά την 1/1/93 ασφαλισμένους, σύμφωνα με το άρθρ.39 του Ν.2084/92, όπως ισχύει, το άνω κατώτερο ποσό είναι μηνιαίως 197,99 ¤ .

Για τον ΚΕΑΔ η εισφορά των εν αναστολή Δικηγόρων αποδίδεται, όπως και των λοιπών ασφαλισμένων της κατηγορίας τους (άνω ή κάτω 5ετίας) ετησίως, με επικόλληση ολόκληρων ενσήμων ή με χρηματική καταβολή στην ΕΤΕ.

10. Η τακτική (ετήσια) εισφορά των Δικηγόρων που απασχολούνται με έμμισθη εντολή αποδίδεται κατά τα 2/3 από τον εντολέα ταμειακώς και ως την 31/1/2008 και κατά το 1/3 από τον Δικηγόρο ως 29/2/2008, με το ασφαλιστικό του βιβλιάριο (το γραμμάτιο ΕΤΕ του εντολέα ή επικυρωμένο αντίγραφό του ή βεβαίωση καταβολής προσκομίζεται από το Δικηγόρο με το ασφαλιστικό βιβλιάριο).

Οι εντολείς των Δικηγόρων βαρύνονται επιπλέον και με μηνιαία εισφορά επί των αποδοχών του Δικηγόρου - Ν.1512/83, άρθρ.13, Ν.1868/89, άρθρ.24, Ν.2145/93, άρθρ.37 & Ν.3232/04, άρθρ.18.

11. Λογαριασμοί της ΕΤΕ για απόδοση υπόλοιπου ασφ/κής εισφοράς με την ON LINE διαδικασία TR 4300 (οι λογαριασμοί αναγράφονται και στα ασφαλιστικά βιβλιάρια):

1. Αριθμός λογ/σμού για Τ.Ν. : 040 – 546154 – 57

2. Αριθμός λογ/σμού για Κ.Ε.Α.Δ. : 040 – 546155 – 31

3. Αριθμός πελάτη (Τ.Ν.) στην ΕΤΕ : 9805690008

4. Κωδικός αιτιολογίας 1 (για υπόλοιπο τακτικής εισφοράς) στο ΤΝ & ΚΕΑΔ

5. Αριθμός μητρώου ασφαλισμένου στο Τ.Ν. (Α.Μ./Τ.Ν.)

6. Αριθμός μητρώου εντολέα στο Τ.Ν. (στη περίπτωση πάγιας αντιμισθίας)

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο