Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-02-2008 ]

ΠΟΛ.1027/4.2.2008 Καθορισμός μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους επιχειρήσεων εμπορίας πετρελαίου θέρμανσης (και κίνησης).

(Καθορισμός μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους επιχειρήσεων εμπορίας πετρελαίου θέρμανσης (και κίνησης).)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2008
Αρ. Πρωτ.: 1013903/15001/Γ0012
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                         
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                        
Δ/ΝΣΗ  ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ  ΓΆ
Ταχ. Δ/νση    : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝA 
Πληροφορίες : Π.Καταλιακού
Τηλέφωνο     : 210 3375149
FAX              : 210  3375001

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ:  Καθορισμός μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους επιχειρήσεων εμπορίας πετρελαίου θέρμανσης (και κίνησης).

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 4 του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994 - ΦΕΚ 151/Α όπως ισχύει σήμερα).
2) Την ανάγκη τροποποίησης του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους των επιχειρήσεων εμπορίας πετρελαίου θέρμανσης, λόγω της επικείμενης εξίσωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης με αυτόν του πετρελαίου θέρμανσης.
3) Τις διατάξεις της αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ Β' 1948/3-10-2007) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
4) Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

    Καθορίζουμε τους μοναδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους (μ.σ.κ.κ.) που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα ή τις αγορές, αντίστοιχα, των επιχειρήσεων εμπορίας πετρελαίου θέρμανσης, για τις περιπτώσεις που αυτό διατίθεται τόσο από τα πρατήρια βενζίνης και πετρελαίου, όσο και από άλλους μεταπωλητές, καθώς και των επιχειρήσεων εμπορίας βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, ως ακολούθως:

Επί ακαθαρίστων εσόδων
Κ.Α. 4214   Έμπορος (πρατήριο) βενζίνης και   πετρελαίου κίνησης     μ.σ.κ.κ.                        1,15 
Κ.Α. 4214α  Έμπορος (πρατήριο) πετρελαίου θέρμανσης (εκτός του Κ.Α. 4235) μ.σ.κ.κ          1,57
Κ.Α. 4235   Έμπορος - μεταπωλητής πετρελαίου θέρμανσης  (εκτός του Κ.Α. 4214α) μ.σ.κ.κ  1,90
 
Επί αγορών
Κ.Α. 44214  Έμπορος (πρατήριο) βενζίνης και    πετρελαίου κίνησης   μ.σ.κ.κ.                   1,20
Κ.Α. 44214α Έμπορος (πρατήριο) πετρελαίου θέρμανσης (εκτός του Κ.Α. 44235)             1,64
Κ.Α. 44235  Έμπορος - μεταπωλητής πετρελαίου θέρμανσης (εκτός του Κ.Α. 44214α)      1,99

Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύσουν από το οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Ακριβές αντίγραφο                                        Ο Υφυπουργός
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας            Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΝΤ.ΜΠΕΖΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο