Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-07-1994 ]

ΠΟΛ.1175/12.7.1994 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκπαίδευσης, που παρέχονται από λογοθεραπευτές - λογοπεδικούς σε παιδιά με ειδικές ανάγκες

(Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκπαίδευσης, που παρέχονται από λογοθεραπευτές - λογοπεδικούς σε παιδιά με ειδικές ανάγκες)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 12 Ιουλίου 1994
Αρ. Πρ.1080331/7113/1422/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ.
ΤΜΗΜΑ Α/Ι Ι

ΠΟΛ 1175

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκπαίδευσης, που παρέχονται απο λογοθεραπευτές - λογοπεδικούς σε παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Με αφορμή ερωτήματα τα οποία υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με το αν υπάγονται ή όχι στο ΦΠΑ οι υπηρεσίες των λογοθεραπευτών - λογοπεδικών, παρέχουμε τις κατωτέρω διευκρινίσεις:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτ. (ιγ') και (ιδ') της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1642/1986, και τις οδηγίες που δόθηκαν για την εφαρμογή τους με τις εγκυκλίους μας με αρ. πρωτ. 10/Π4336/3162/10.7.1987 και 1131481/7043/0014/, απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η κάθε μορφής εκπαίδευση, άσκηση και αγωγή που παρέχεται σε παιδιά με ειδικές ανάγκες όπως π.χ. δισλεκτικά, σπαστικά, παραπληγικά, απροσάρμοστα, αυτιστικά κ.λπ. Διευκρινίζεται ότι, οι προαναφερόμενες υπηρεσίες απαλλάσσονται από το ΦΠΑ ανεξάρτητα αν παρέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Υστερα από τα παραπάνω, εφόσον οι υπηρεσίες που παρέχουν οι λογοθεραπευτές - λογοπεδικοί συνίστανται στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ ανεξάρτητα αν τις παρέχουν σε δικές τους εγκαταστάσεις ή κατ' οίκον.

3. Σημειώνεται ότι αν οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται από ειδικούς ιατρούς ή νοσηλευτικά ιδρύματα, κ.λπ. στα πλαίσια ιατρικής περίθαλψης και πάλι οι υπηρεσίες αυτές απαλλάσσονται σύμφωνα όμως με τις διατάξεις των περιπτώσεων δ' και ε' της παρ. 1 του άρθρου 18 του ίδιου νόμου 1642/1986.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο