Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-01-2008 ]

ΠΟΛ.1011/23.1.2008 Έλεγχος συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη φορολόγηση του αφορολόγητου αποθεματικού των άρθρων 2 και 3 του ν. 3220/2004

(Έλεγχος συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη φορολόγηση του αφορολόγητου αποθεματικού των άρθρων 2 και 3 του ν. 3220/2004)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. Πρωτ.:1008687/3079/ΔΕ-Β
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β' ΠΟΛ 1011
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ: Β'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Στάντζου
Τηλέφωνο : 210-337.5203
FAX : 210-337.5416

Θέμα: Έλεγχος συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη φορολόγηση του αφορολόγητου αποθεματικού των άρθρων 2 και 3 του ν. 3220/2004

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1118902/11058/Β0012/ ΠΟΛ.1148/2007 εγκυκλίου και με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στις περιπτώσεις που οι πιο πάνω συμπληρωματικές δηλώσεις αφορούν οικονομικό έτος που δεν έχει ελεγχθεί με οριστικό / τακτικό φορολογικό έλεγχο, αρμόδιες για τον έλεγχο αυτών είναι οι ΔΟΥ, ανεξάρτητα αν η αρμοδιότητα τακτικού ελέγχου της επιχείρησης υπάγεται στα Ελεγκτικά Κέντρα. Αν όμως συμπίπτει να διενεργείται στην επιχείρηση έλεγχος από τα ΔΕΚ ή τα ΠΕΚ, τότε τα Ελεγκτικά αυτά Κέντρα υποχρεούνται να διενεργήσουν ταυτόχρονα και τον έλεγχο των παραπάνω δηλώσεων (παρ. 11 της ΑΥΟΟ 1085068/4794/ΔΕ-Β/5.9.2007).

2. Στις περιπτώσεις που οι ως άνω συμπληρωματικές δηλώσεις αφορούν οικονομικό έτος που ήδη έχει ελεγχθεί με οριστικό / τακτικό έλεγχο από το αρμόδιο Ελεγκτικό Κέντρο, ο έλεγχος των δηλώσεων αυτών υπάγεται επίσης στις αρμόδιες ΔΟΥ, καθώς οι εν λόγω δηλώσεις δεν έχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά των νέων συμπληρωματικών στοιχείων της παρ. 2 του άρθρου 68 του v. 2238/1994 .

3. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3610/2007 δεν έχουν εφαρμογή κατά τον έλεγχο των συμπληρωματικών αυτών δηλώσεων, καθόσον δεν επιβάλλονται εν προκειμένω οι πρόσθετοι φόροι του v. 2523/1997 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 47 του v. 3614/2007 .

4. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος των παραπάνω συμπληρωματικών δηλώσεων πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους (δηλαδή μέχρι 14.2.2008), όπως αναφέρεται και στην ανωτέρω ΠΟΛ.1148/2007 . Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος θα επιφυλάσσεται για τυχόν εικονικότητα των παραστατικών των σχετικών επενδύσεων ή τυχόν άλλα επιβαρυντικά στοιχεία που θα προκύψουν μεταγενέστερα και αποτελούν αντικείμενο ουσιαστικού ελέγχου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο