Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-07-1994 ]

ΠΟΛ.1171/4.7.1994 Ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 1994

(Ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 1994)

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΕιδικά σήματα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 1994. 1078262/6917/0014/

ΠΟΛ 1171

Με την τηλεγραφική διαταγή 1068012/5832/0014/10.6.1994, ζητήσαμε να μας γνωρίσετε τον αριθμό των αδιάθετων ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, έτους 1994, που βρίσκονται στις υπηρεσίες σας.

Από τα στοιχεία που μας στείλατε προκύπτει ότι σε αρκετές Δ.Ο.Υ. υπάρχουν πλεονάσματα σημάτων, ενώ σε άλλες ελλείψεις.

Υστερα από τα ανωτέρω και προκειμένου να καλυφθούν οι προαναφερόμενες ελλείψεις, θα πρέπει να προβαίνετε στις ακόλουθες ενέργειες.
Οι Δ.Ο.Υ. και τα κλιμάκια των Δ.Ο.Υ. που έχουν ελλείψεις, θα απευθύνονται στην 14η Δ/νση (κα Ιωαννίδου τηλ. 3642570), προκειμένου να πληροφορούνται τις πλησιέστερες στην περιοχή τους Δ.Ο.Υ., που έχουν πλεόνασμα σημάτων.

Στη συνέχεια οι ανωτέρω Δ.Ο.Υ. θα επικοινωνούν μεταξύ τους τηλεφωνικά, προκειμένου να διαπιστώνεται η δυνατότητα χορήγησης της ζητούμενης ποσότητας σημάτων.

Για την παράδοση - παραλαβή των σημάτων θα συντάσσεται και θα υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο, εις διπλούν. Στο πρωτόκολλο, θα αναγράφονται αναλυτικά οι διακινούμενες ποσότητες, κατά κατηγορία σημάτων.

Αντίγραφο του ως άνω πρωτοκόλλου θα αποστέλλεται άμεσα, με fax στη 14η Δ/νση (αρ. fax 3645413).

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι οι Δ.Ο.Υ. που επιθυμούν να προμηθευτούν έντυπα υπευθύνων δηλώσεων (τρίπτυχα NCR), που απαιτούνται για τη διάθεση των ανωτέρω σημάτων, θα απευθύνονται στην Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΔΕΑΔ) - Κλεομήδους 8 - 104 43 ΑΘΗΝΑ (Κα Κουλουβάρη τηλ. 5140436 - fax 5245042).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο