Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-12-2007 ]

ΟΑΕΔ Αρ.Πρ: Β142030/14.12.2007 Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον δεν έχουν άδεια διαμονής ή βεβαίωση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Νόμου αυτού ότι έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοσή της.

(Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον δεν έχουν άδεια διαμονής ή βεβαίωση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Νόμου αυτού ότι έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοσή της.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αρ.Πρωτ: Β142030
Ημερομηνία: 14/12/2007
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ         
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Εθν.Αντίστασης 8
17456 Αλιμος
Τ.Θ. 77117/17510 Π.Φάληρο
Πληροφορίες: Α. Σουσουρογιάννη
Τηλ. 210.99.89.856
Fax: 210.99.89.147

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα
ΣΧΕΤ: Το με αριθμό 4573/3-10-2007 έγγραφο του Κ.Π.Α. Κορίνθου

Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΚΠΑ Κορίνθου σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 86 του ν.3386/2005 «δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον δεν έχουν άδεια διαμονής ή βεβαίωση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Νόμου αυτού ότι έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοσή της».

Ως εκ τούτου οι Υπηρεσίες μας δεν δύνανται να εξυπηρετούν σε θέματα που αφορούν λειτουργίες μας (παραλαβή αναγγελίας πρόσληψης, καταγγελίας σύμβασης, οικειοθελούς αποχώρησης, εγγραφή στο μητρώο ανέργων κλπ) υπηκόους τρίτων χωρών εφόσον στερούνται των προβλεπομένων για τη νόμιμη απασχόλησή τους εγγράφων.

Επιπρόσθετα, στην κείμενη νομοθεσία δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση αναγραφής του λόγου μη παραλαβής της αναγγελίας πρόσληψης ή της καταγγελίας σύμβασης κλπ. Στα έντυπα που προσκομίζονται από τους εργοδότες. Εφόσον, όμως, με αίτησή τους ζητήσουν να αιτιολογηθεί η μη παραλαβή των ως άνω εντύπων, οι Υπηρεσίες μας οφείλουν να αποφαίνονται επί των αιτημάτων αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.2690/1999 (ΦΕΚ-45/Α'/9-3-99), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 του ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α'/11-2-2004) και με το άρθρο 6 του ν.3242/0004 (ΦΕΚ 102/Α'/24-5-2004).

Με ευθύνη των προϊσταμένων να λάβουν γνώση του εγγράφου, με υπογραφή, όλοι οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών του Οργανισμού προς τις οποίες απευθύνεται.

Ο ΓΕΝ.Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δ.ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο