Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-07-1994 ]

ΠΟΛ.1168/1.7.1994 Φ.Π.Α. στην παροχή υπηρεσιών από συγγραφείς καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης

(Φ.Π.Α. στην παροχή υπηρεσιών από συγγραφείς καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 1 Ιουλίου 1994
Αρ. Πρ. 1076573/6732/1341/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ.
ΤΜΗΜΑ Α/Ι Ι
Τηλέφωνο : 3647202-5
FAX : 3645413

ΠΟΛ 1168

ΘΕΜΑ : Φ. Π. Α. στην παροχή υπηρεσιών απο συγγραφείς καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης.

Ε.Δ.Υ.Ο. 1076573/6732/1341/0014/

Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας με αριθμ. Α.13794/4353/, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών από συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης, παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις:

Στην έννοια του όρου "κοινό" που αναφέρεται στην ιβ' περίπτωση της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1642/86 δηλ. της παροχής υπηρεσιών απευθείας στο κοινό, περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα τα οποία δεν είναι υποκείμενα στο φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου ή απαλλάσσονται με βάση τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του ίδιου νόμου.

Στα παραπάνω πρόσωπα περιλαμβάνονται το δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι οργανισμοί καθώς και λοιπά πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο, γιατί θεωρείται ότι δέχονται τις υπηρεσίες των συγγραφέων, καλλιτεχνών και ερμηνευτών έργων τέχνης σαν τελικοί καταναλωτές, χωρίς δηλ. να έχουν δικαίωμα για περαιτέρω επίρριψη ή έκπτωση του φόρου αυτού.

Κατά συνέπεια, η παροχή των υπηρεσιών της περιπτ. ιβ' του άρθρου 18 του ν. 1642/1986, προς τα πρόσωπα αυτά συνιστά πράξη υπαγόμενη στο Φ.Π.Α., δεδομένου ότι, τα πρότυπα αυτά θεωρούνται ως τελικοί λήπτες των σχετικών υπηρεσιών των εν λόγω προσώπων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο