Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-1994 ]

ΠΟΛ.1164/30.6.1994 Εξαίρεση τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων από τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών

(Εξαίρεση τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων από τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 30 Ιουνίου 1994
Αρ. Πρωτ. :1076243/528/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β

ΠΟΛ 1164

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων από τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών.

1076243/528/0015/ΠΟΛ.1164/30.6.1994 (ΦΕΚ Β' 544)

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 "Καθιέρωση ταμειακών μηχανών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 22), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των Α.Υ.Ο. 1128942/ΠΟΛ.1284/29.12.1989 (ΦΕΚ Β' 38),
1006568/ΠΟΛ.1014/18.1.1991 (ΦΕΚ Β' 66) και 1129159/1059/ΠΟΛ.1279/15.12.1992
με τις οποίες καθιερώθηκε η υποχρέωση χρησιμοποίησης ταμειακών μηχανών του ν.1809/1988 από τους επιτηδευματίες σε ολόκληρη την Επικράτεια σταδιακά κατά τα έτη 1990, 1991, 1992 και 1993.

3. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γδ' και γη' της περίπτωσης γ' και της περίπτωσης δ' του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ Α' 84).

4. Την 1026431/268/0006Α'/2.3.94 (ΦΕΚ 154 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1023652/170/ΠΟΛ.1076/28.3.1993 με τις οποίες μετατέθηκε ο χρόνος έναρξης υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών μηχανών (φ.τ.μ.) για τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία στην 1.7.1994.

6. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 43 του Ν. 2214/1994 με τις οποίες καθιερώθηκε, για την καλύτερη παρακολούθηση και εμφάνιση των συναλλαγών των τουριστικών γραφείων, δελτίο κίνησης τουριστικών λεωφορείων, από 1.7.1994 το οποίο θα εκδίδεται σε κάθε εκδρομή ή απλή μεταφορά προσώπων.

7. Τις ιδιαιτερότητες, την πολυμορφία, τη διεθνή διαπλοκότητα των συναλλαγών των τουριστικών - ταξιδιωτικών γραφείων και τα αιτήματα των ενδιαφερομένων.

8. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Παρέχουμε τη δυνατότητα μη χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής του ν. 1809/1988, για την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία της χώρας, τα οποία θα συνεχίσουν να εκδίδουν θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 ΦΕΚ Α' 84).

2. Οσα τουριστικά ή ταξιδιωτικά γραφεία εκτός από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών, όπου παρέχεται η δυνατότητα να μη χρησιμοποιούν φ.τ.μ., έχουν και άλλη δραστηριότητα πώλησης αγαθών, για την οποία υπάρχει η υποχρέωση χρήσης φ.τ.μ., υποχρεούνται τουλάχιστον για τη δραστηριότητα αυτή να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο