Σχόλια

Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1167/29.7.2015 "Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές."

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-2007 ]

ΠΟΛ.1156/18.12.2007 Εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. στις επιχειρήσεις κατασκευής κάβων των κωδικών Σ.Ο.5607 49 19 και 5607 50 19, αποκλειστικά για χρήση πλοίων, καθώς και ανοδίων των κωδικών Σ.Ο. 7907 00 90 και 7616 99 90 για την καθοδική προστασία των πλοίων, οι οποίες τα πωλούν απευθείας σε πλοία που ενεργούν πλόες εξωτερικού

(Εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. στις επιχειρήσεις κατασκευής κάβων των κωδικών Σ.Ο.5607 49 19 και 5607 50 19, αποκλειστικά για χρήση πλοίων, καθώς και ανοδίων των κωδικών Σ.Ο. 7907 00 90 και 7616 99 90 για την καθοδική προστασία των πλοίων, οι οποίες τα πωλούν απευθείας σε πλοία που ενεργούν πλόες εξωτερικού)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007
Αρ.Πρωτ.:1121689/7606/1303/Α0014
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. 1156
Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.
Ταχ.Κώδικας : 10672 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-364.7202-5
FAX : 210-364.5413

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. στις επιχειρήσεις κατασκευής κάβων των κωδικών Σ.Ο.5607 49 19 και 5607 50 19, αποκλειστικά για χρήση πλοίων, καθώς και ανοδίων των κωδικών Σ.Ο. 7907 00 90 και 7616 99 90 για την καθοδική προστασία των πλοίων, οι οποίες τα πωλούν απευθείας σε πλοία που ενεργούν πλόες εξωτερικού

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα σχετικά με το αναγραφόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. H Γεν. Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. με την αρ.πρωτ.Δ.1411/876/4.9.2007 εγκύκλιο, την οποία επισυνάπτουμε, παρέχει οδηγίες στις Τελωνειακές Περιφέρειες για τη διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης
για πραγματοποιηθέντες εφοδιασμούς από εταιρείες κατασκευής προϊόντων των κωδικών Σ.Ο.5607 49 19, 5607 50 19, 7907 00 90 και 7616 99 90.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1262/2.8.1993 το όριο απαλλαγής από το Φ.Π.Α. καθορίζεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά το χρόνο της θεώρησης του προβλεπόμενου από την εν λόγω απόφαση Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής (Ε.Δ.Δ.Α).

Η θεώρηση αυτή γίνεται με βάση τη συνολική αξία των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, που πραγματοποίησε ο υποκείμενος κατά την προηγούμενη της αίτησης για θεώρηση του Ε.Δ.Δ.Α. δωδεκάμηνη χρονική ή διαχειριστική περίοδο.

Στο όριο αυτό μπορεί να περιλαμβάνονται και τα ποσά που αναγράφονται στις χορηγούμενες ετήσιες βεβαιώσεις από
τις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες βάσει της Δ1411/876/4.9.2007 εγκυκλίου της Γεν.Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.

3. Επομένως, στις περιπτώσεις που με τα προβλεπόμενα από την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1262/2.8.1993 δικαιολογητικά προσκομίζονται και οι προαναφερόμενες βεβαιώσεις, τα ποσά που αναγράφονται σΆ αυτές από τις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες θα περιλαμβάνονται στο χορηγούμενο όριο απαλλαγής από το Φ.Π.Α.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη Γραμματείας
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Ευστ. Μιχαλόπουλος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο