Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-2007 ]

IKA Αρ. Πρ. Π51/ 28/1406/03.12.2007 Επίσπευση διαδικασιών επιστροφής συνταξιοδοτικών φακέλων από τη Γραμματεία των Υγ. Επιτροπών στα αρμόδια ασφ/κά όργανα

(Επίσπευση διαδικασιών επιστροφής συνταξιοδοτικών φακέλων από τη Γραμματεία των Υγ. Επιτροπών στα αρμόδια ασφ/κά όργανα )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ 3/ 12 /2007
Αριθ. Πρωτ. Π51/ 28/1406
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ: Όλα τα Περιφερειακά και Τοπικά
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΤΜΗΜΑ: Αναπηρίας
Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 16 – 10241 ΑΘΗΝΑ
Όλες τις Νομ/κές & Τοπικές Μονάδες Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Πληροφορίες:Τηλ: 210 5236611
α) Υπόψη Διευθυντών
β) ΠΥΥ
γ) Υπόψη Γραμματείας Υγ. Επιτροπών Αναπηρίας
FAX: 210 5248079
Θέμα: «Επίσπευση διαδικασιών επιστροφής συνταξιοδοτικών φακέλων από τη Γραμματεία των Υγ. Επιτροπών στα αρμόδια ασφ/κά όργανα»


Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την παράγρ. 6 του α.15 του Ν. 3607/2007:
«Οι φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το αργότερο την 15η εργάσιμη ημέρα, από την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή λόγω θανάτου, καταβάλλουν στον αιτούντα προσωρινή σύνταξη ίση με το 80% της σύνταξης που προκύπτει με βάση τα ασφαλιστικά στοιχεία που αφορούν το χρόνο ασφάλισης και τις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση για τον υπολογισμό της σύνταξης και τα οποία περιλαμβάνονται σε υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), όπως ισχύει, του αιτούντος που συνυποβάλλεται με την αίτηση συνταξιοδότησης και τα λοιπά δικαιολογητικά”.

Κατόπιν των παραπάνω, οι συνταξιοδοτικοί φάκελοι των περιπτώσεων ασφαλισμένων, που ζητούν σύνταξη λόγω γήρατος (σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 1 του Ν. 612/77/(ΦΕΚ Α΄164, του α. 5 παράγρ.4 του Ν. 3232/2004, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το α. 61 παρ. 6 του Ν. 3518/2006) όπου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κρίση των αρμοδίων Υγειον. Επιτροπών οι οποίες καθορίζουν το απαιτούμενο από τη Νομοθεσία ποσοστό αναπηρίας, θα αποστέλλονται μετά την έκδοση της γνωμάτευσης της ΑΥΕ (εφόσον ο ασφαλισμένος δεν έχει ασκήσει προσφυγή στη ΒΥΕ) ή της ΒΥΕ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ή το αργότερο την επόμενη ημέρα και κατά προτεραιότητα στο αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο, ώστε να εκδίδεται η σχετική απόφαση συνταξιοδότησης μέσα στο καθορισμένο νομοθετικά χρονικό διάστημα των 15 ημερών.

Ο Γενικός Διευθυντής
Υπηρεσιών Υγείας
Παναγιώτης ΑλουμανήςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο