Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-11-2007 ]

ΠΟΛ.1140/30.11.2007 Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. των επιτηδευματιών λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στις περιοχές των Δήμων Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Συμπολιτείας, Αιγείρας, και Ερινεού του νομού Αχαϊας

(Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. των επιτηδευματιών λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στις περιοχές των Δήμων Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Συμπολιτείας, Αιγείρας, και Ερινεού του νομού Αχαϊας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2007 
Αριθ. Πρωτ.:1115266/785/0015
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΠΟΛ: 1140
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α-Β
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210-3638878
210-3610065
 
ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. των επιτηδευματιών λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στις περιοχές των Δήμων Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Συμπολιτείας, Αιγείρας, και Ερινεού του νομού Αχαϊας».
   

    1. Με την εγκύκλιο 1084517/543/0015/ΠΟΛ.1104/5.9.2007 παρασχέθηκαν οδηγίες και διευκρινίσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) για τους επιτηδευματίες των οποίων οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση πλήγηκε από τις πυρκαγιές στους νομούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας καθώς και για τους επιτηδευματίες που έχουν την έδρα τους στους πιο πάνω νομούς, ανεξάρτητα από το εάν αυτή πλήγηκε από τις πυρκαγιές.

    2. Δεδομένου ότι ανάλογα προβλήματα εφαρμογής του Κ.Β.Σ. αντιμετωπίζουν και οι επιτηδευματίες των περιοχών που αναφέρονται στο θέμα της παρούσας (Δήμων Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Συμπολιτείας, Αιγείρας και Ερινεού του νομού Αχαϊας), λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1104585/1578/ΠΟΛ.1127/1.11.2007, παρέχουμε τη δυνατότητα ανάλογης εφαρμογής της παραπάνω εγκυκλίου (ΠΟΛ 1104/07) και για τους επιτηδευματίες που έχουν την έδρα τους στους πιο πάνω δήμους του νομού Αχαΐας καθώς και για τους επιτηδευματίες των οποίων οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση πλήγηκε από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις περιοχές των δήμων αυτών.

    Ειδικά όμως η προθεσμία της 31.10.2007 που αναφέρεται στην υποπερίπτωση βΆ της περίπτωσης ΓΆ της εγκυκλίου ΠΟΛ.1104/5.9.2007 επεκτείνεται μέχρι και 31.12.2007 για τους επιτηδευματίες των δήμων του νομού Αχαΐας που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο.

    3. Σε ό,τι αφορά τα διαλαμβανόμενα στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης Γ΄ της εγκυκλίου ΠΟΛ.1104/5.9.2007, διευκρινίζεται προς άρση κάθε αμφισβήτησης ότι για την θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων των επιτηδευματιών που αναφέρονται σε αυτήν και στην παρούσα εγκύκλιο, δεν εξετάζεται η συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζονται γενικά από την παράγραφο 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. και όχι μόνο από την περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής του ιδίου άρθρου του κώδικα, γεγονός το οποίο εμμέσως προκύπτει και από τα αναφερόμενα με την παρενθετική διευκρίνιση της υποπερίπτωσης α΄ της εγκυκλίου ΠΟΛ.1104/5.9.2007.

    

    Ακριβές Αντίγραφο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο