Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-11-2007 ]

IKA Αριθ. Πρωτ. Σ48/86 Προθεσμία διεκπεραίωσης μεταβολών σε περιπτώσεις στις οποίες δε χορηγείται Ε.Κ.Α.Σ λόγω μη ταυτοποίησης στοιχείων στους κωδικούς 13 και 14

(Προθεσμία διεκπεραίωσης μεταβολών σε περιπτώσεις στις οποίες δε χορηγείται Ε.Κ.Α.Σ λόγω μη ταυτοποίησης στοιχείων στους κωδικούς 13 και 14 )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αθήνα 20 /11 / 2007
ΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Αριθ. Πρωτ. Σ48/86
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες:Π.Δάβου


ΘΕΜΑ: «Προθεσμία διεκπεραίωσης μεταβολών σε περιπτώσεις στις οποίες δε χορηγείται Ε.Κ.Α.Σ λόγω μη ταυτοποίησης στοιχείων στους κωδικούς 13 και 14». ΣΧΕΤ: Το με αρ.πρωτ.Σ48/19/15-3-07 Γεν. Έγγραφο.

Όπως μας ενημέρωσε η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (τ.ΚΗΥΚΥ)με το από 15/11/07 έγγραφο, με τη σύνταξη μηνός Σεπτεμβρίου 2007 διεκόπη η χορήγηση του ΕΚΑΣ σε 3837 συντ/χους της κατηγορίας 13 (κωδ.13), ενώ επί συνόλου 5916 περιπτώσεων,τα Υποκ/τα/Παρ/τα έστειλαν δελτία μεταβολής στοιχείων μόνο για 2079 περιπτώσεις.
Αντίστοιχα για τους συνταξιούχους της κατηγορίας 14 (κωδ.14) διεκόπη η χορήγηση του ΕΚΑΣ σε 458 περιπτώσεις, ενώ επί συνόλου 1457 περιπτώσεων τα δελτία μεταβολής στοιχείων ήταν μόνο 999.
Επομένως, είναι φανερό ότι ορισμένοι από τους Διευθυντές δεν εφαρμόσατε τις αυστηρές οδηγίες που είχαν δοθεί με τις παραγράφους 3β & γ΄ και 5γ΄του παραπάνω σχετικού εγγράφου, παρά το γεγονός ότι για την εξάλειψη των περιπτώσεων απόρριψης – κατά την ηλεκτρονική αντιστοίχηση για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ- σας είχε ανατεθεί προσωπική ευθύνη από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμοδίων Τμημάτων Πληρωμών Συντάξεων.
Η Διοίκηση έχει αποφασίσει την οριστική τακτοποίηση αυτής της εκκρεμότητας μέχρι του τέλος του τρέχοντος έτους για το λόγο αυτό ορίζει ως τελευταία ημερομηνία αποστολής όλων των μεταβολών που αφορούν τις κατηγορίες με κωδ.13 και 14 στη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης, την 21/12/2007.

Επειδή μάλιστα,έχει διαπιστωθεί ότι τα προβλήματα ταυτοποίησης του αρχείου μας με το αρχείο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΚΕΠΥΟ) συνδέονται και με το γεγονός ότι οι συνταξιούχοι δεν ενημερώνουν τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ για τις κρίσιμες μεταβολές (αλλαγή δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διεύθυνσης κατοικίας), στις περιπτώσεις που διαπιστώνετε ότι η μη ταύτιση οφείλεται σε λάθος στοιχεία των Δ.Ο.Υ.,θα πρέπει να ενημερώνετε εγγράφως τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. (με ξεχωριστό έγγραφο) προκειμένου να προβαίνουν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση των στοιχείων τους.
Εξυπακούεται ότι, η Διοίκηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια ανοχής που έχει επιδείξει επί σειρά ετών για το εν λόγω θέμα και στο εξής, κάθε αμέλεια θα συνεπάγεται τις αρμόζουσες κυρώσεις.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
1.Γραμμ.Υποδ/τη κ.Αμπατζόγλου Θ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.Γραφ.Γεν.Δ/ντή Ασφ/κών Υπηρ.
3.Γραφ.Γεν.Δ/ντή Πληροφορικής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ
4.Γραφ.Δ/ντριας Παροχών
5.Δ/νση Παροχών –Τμ.Κύριας Σύνταξης
(10 αντίτυπα)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο