Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-11-2007 ]

1105165/1023/0006Δ/12.11.2007 Περί της αποδεικτικής ισχύος διαβατηρίου «παλαιού τύπου» και δελτίου «παλαιού τύπου» ή «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας, κατά τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

(Περί της αποδεικτικής ισχύος διαβατηρίου «παλαιού τύπου» και δελτίου «παλαιού τύπου» ή «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας, κατά τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Γ   ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ  Δ
Ταχ. Δ/νση       : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.        : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες   : Μ. Ντασκαγιάννης     
Τηλέφωνο       : 210 - 32.22.516
FAX                : 210 - 32.30.829
E-mail             : [email protected] ky.ypoik.gr        

Αθήνα,  12  Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1105165/1023/0006Δ


ΘΕΜΑ: Περί της αποδεικτικής ισχύος διαβατηρίου «παλαιού τύπου» και δελτίου  «παλαιού τύπου» ή «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας, κατά τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

1.- Στέλνουμε, συνημμένα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφο του αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/28117/26.10.2007 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών,  που αφορά στο παραπάνω θέμα και εκδόθηκε ύστερα από ερώτημα της Υπηρεσίας μας, που υποβλήθηκε με το αριθ. 1099471/964/0006Δ/18.10.2007 έγγραφό μας.

2.- Σχετικές οδηγίες για την αποδεικτική ισχύ διαβατηρίου «παλαιού τύπου» και δελτίου  «παλαιού τύπου» ή «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας, κατά τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών, έχουν δοθεί με τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.18/ οικ.5812/ 6.3.2007 και ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.18/ 7974/ 18.4.2007 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

3.- Στις διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έχουν εφαρμογή οι προαναφερθείσες εγκύκλιοι και κατά συνέπεια τα διαβατήρια «παλαιού τύπου» και τα δελτία  «παλαιού τύπου» ή η «κομμένη» αστυνομική ταυτότητα, γίνονται δεκτά, για την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας των ενδιαφερομένων. Ομοίως, τα έγγραφα αυτά γίνονται δεκτά από τις Δ.Ο.Υ κατά τη διαδικασία «Εξόφλησης τίτλων πληρωμής», καθόσον αποτελεί διοικητική διαδικασία και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα βασικά στοιχεία ταυτότητας των δικαιούχων που είναι απαραίτητα για τη συναλλαγή.       

Συνημμένα: Τα αναφερθέντα στο κείμενο  
    
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ3/Α΄ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο