Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-11-2007 ]

ΙΚΑ Γ.Ε. : Α23/593/02.11.007 Σχετικά με χρόνο ασφάλισης από παροχή εργασίας που προκύπτει μετά την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης βάσει των διατάξεων του άρ. 10 του Ν.2874/00.

(Σχετικά με χρόνο ασφάλισης από παροχή εργασίας που προκύπτει μετά την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης βάσει των διατάξεων του άρ. 10 του Ν.2874/00.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Σχετικά με χρόνο ασφάλισης από παροχή εργασίας που προκύπτει μετά την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης βάσει των διατάξεων του άρ. 10 του Ν.2874/00.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
Γ.Ε. : Α23/593/2-11-007

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ80000/22544/1420/26.9.2007 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο αποτελεί απάντηση σε ερώτημα, που τέθηκε από την Υπηρεσία μας σχετικά με χρόνο ασφάλισης που προκύπτει από παροχή εργασίας μετά την συμπλήρωση των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης βάσει του άρ. 10 του ν.2874/2000.
Όπως αναφέρεται στο έγγραφο αυτό, η υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση που προβλέπουν οι διατάξεις του άρ. 10 του ν.2874/2000 έχει ως αποκλειστικό σκοπό την συμπλήρωση των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης από άτομα τα οποία αδυνατούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
Για το λόγο αυτό έχει αναλάβει ο ΛΑΕΚ την καταβολή προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. του συνόλου των αναλογουσών εισφορών.

Επομένως, στην περίπτωση ανέργου που υπήχθη στην προαιρετική ασφάλιση και αφού συμπλήρωσε τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ανέλαβε εκ νέου εργασία και ασφαλίστηκε, ο χρόνος αυτός της πραγματικής παροχής εργασίας παραμένει ισχυρός, ενώ αντίθετα ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης, βάσει των διατάξεων του άρ. 10 του ν. 2874/2000, πρέπει να μειωθεί ισόποσα προς τον χρόνο της μεταγενέστερης απασχόλησης, με επιστροφή στον ΛΑΕΚ των εισφορών που αναλογούν στο χρόνο προαιρετικής ασφάλισης που ακυρώνεται.Αθήνα 26/9/2007
Αριθ.Πρωτ.: Φ.80000/22544/1420
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Θέμα : Απάντηση σε ερώτημα

Απαντώντας στο από Α23/593/2.8.07 έγγραφο σας και στο θέμα του τρόπου αξιοποίησης χρόνου ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί από ανέργους οι οποίοι, αφού εντάχθηκαν στην προαιρετική ασφάλιση βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 2874/2000 και συμπλήρωσαν τον κατ' ελάχιστον απαιτούμενο αριθμό ημερομισθίων, ανέλαβαν εκ νέου εργασία και ασφαλίστηκαν, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Η υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/2000 έχει ως αποκλειστικό σκοπό την συμπλήρωση των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης από ανθρώπους οι οποίοι αδυνατούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό έχει αναλάβει ο ΛΑΕΚ την καταβολή προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ του συνόλου των αναλογουσών εισφορών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. Φ.21/οικ. 1177/ΦΕΚ Β7709 6-6-2001 υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε κατ1 εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων για τη διακρίβωση του χρόνου που υπολείπεται για τη συμπλήρωση των 4500 ημερών εργασίας απαιτείται να υποβάλλει ο άνεργος, πέραν των ασφαλιστικών βιβλιαρίων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει άλλο χρόνο ασφάλισης πέραν αυτού που περιλαμβάνεται στα ασφαλιστικά βιβλιάρια ή στις βεβαιώσεις των τυχόν άλλων φορέων στους οποίους έχει ασφαλισθεί.
Επίσης προβλέπεται αναστολή της προαιρετικής ασφάλισης στην περίπτωση ανάληψης εργασίας.

Από όλες τις ανωτέρω προβλέψεις της υπουργικής απόφασης αλλά και από την ίδια τη διάταξη του άρθρου 10 του ν. 2874/2000 προκύπτει με σαφήνεια ότι η προαιρετική ασφάλιση χωρεί μόνο για όσο χρόνο υπολείπεται για τη συμπλήρωση των 4500 ημερών εργασίας και εφόσον ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από παροχή εργασίας.

Συνεπώς στην περίπτωση ανέργου που υπήχθη στην προαιρετική ασφάλιση και αφού συμπλήρωσε τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ανέλαβε εκ νέου εργασία και ασφαλίστηκε ο χρόνος αυτός της πραγματικής παροχής εργασίας παραμένει ισχυρός, ενώ αντίθετα ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2874/2000 πρέπει να μειωθεί ισόποσα προς τον χρόνο της μεταγενέστερης απασχόλησης. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να χωρήσει και επιστροφή στον ΛΑΕΚ των εισφορών που αναλογούν στο χρόνο προαιρετικής ασφάλισης που ακυρώνεται.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο