Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-10-2007 ]

IKA Γ.Ε.: Γ99/1/126/30.10.2007 Παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. Γ΄ τριμήνου 2007 εργοδοτών, οι οποίοι μέχρι 31/7/2007 ασφάλιζαν προσωπικό τους στον κλάδο κύριας σύνταξης του Ταμείου Συντάξεως & Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.)

(Παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. Γ΄ τριμήνου 2007 εργοδοτών, οι οποίοι μέχρι 31/7/2007 ασφάλιζαν προσωπικό τους στον κλάδο κύριας σύνταξης του Ταμείου Συντάξεως & Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.) )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. Γ' τριμήνου 2007 εργοδοτών, οι οποίοι μέχρι 31/7/2007 ασφάλιζαν προσωπικό τους στον κλάδο κύριας σύνταξης του Ταμείου Συντάξεως & Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
Γ.Ε.: Γ99/1/126/30-10-2007

ΣΧΕΤ. : Γεν. Έγγραφο Γ99/1/89/4-9-07. Όπως είναι γνωστό από 1/8/2007 ο κλάδος κύριας σύνταξης του «Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.» εντάχθηκε στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα, που αφορούν την διαδικασία υποβολής των Α.Π.Δ. Γ' τριμήνου 2007 (περίοδοι απασχόλησης 1/7/2007 - 30/9/2007) από εργοδότες οι οποίοι μέχρι 31/7/2007 ασφάλιζαν προσωπικό τους στον κλάδο κύριας σύνταξης «Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.», η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. αποφασίζει την παράταση της σχετικής προθεσμίας υποβολής τους μέχρι 31/12/2007. Η υποβολή μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πραγματοποιείται, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, αποκλειστικά στα Υποκ/τα - Παρ/τα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας των εργοδοτών, με την κατάθεση αντίστοιχου μαγνητικού μέσου (δισκέτα).

Η εν λόγω παράταση αφορά και τις Α.Π.Δ. Γ΄ τριμήνου 2007 που θα υποβάλλουν οι ως άνω εργοδότες, έστω και αν αυτές περιλαμβάνουν εργαζομένους τους, οι οποίοι ήταν ασφαλισμένοι στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και πριν την 1/8/2007.

Η καταβολή των τρεχουσών εισφορών πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των κατά περίπτωση οριζόμενων προθεσμιών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο