Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-01-2007 ]

YΠΟΙΚ 1008789/189/ΔΜ/19.01.2007 Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 (προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ. της προέγκρισης ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,)

(Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 (προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ. της προέγκρισης ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,) )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

YΠΟΙΚ 1008789/189/ΔΜ/19.1.2007

Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006

Σε συνέχεια του αριθμ. 1066371/1828/ΔΜ/13-7-2006 εγγράφου μας, με το οποίο σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 και με αφορμή ερωτήματα που απευθύνονται στην Υπηρεσία μας σχετικά με την προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ. της προέγκρισης ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με το αριθμ. 40138/18-12-2006 έγγραφο, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α.) μας γνωστοποίησε τις δραστηριότητες, για τις οποίες απαιτείται η προέγκριση
ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και τις οποίες σας επισυνάπτουμε στην παρούσα για τις δικές σας ενέργειες.

Σας επισημαίνουμε ότι οι διατάξεις για την προσκόμιση της προέγκρισης ίδρυσης έχουν εφαρμογή σε περιπτώσεις υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών καθώς και σε περιπτώσεις δήλωσης μεταβολής εργασιών ως προς την έδρα, τη δραστηριότητα, την έναρξη υποκαταστήματος κ.λπ.

Αντιθέτως, οι ως άνω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Σε επιχειρήσεις που δηλώνουν ως έδρα της επιχείρησής τους την οικία τους.
Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται έγγραφο απαλλαγής αλλά αρκεί η δήλωση της οικίας ως έδρα.

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης καταστήματος σε νέο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή, ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων αυτού. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α., φωτοτυπία της αιτήσεώς του, επί της οποίας τίθεται σημείωση, σε πρωτότυπη μορφή, με το ακόλουθο κείμενο: «βεβαιώνεται ότι το κατάστημα με την υπΆ αριθμ. … άδεια λειτουργεί νομίμως μέχρι αντικαταστάσεως αυτής με νέα - ακολουθεί τόπος και
ημερομηνία».

3. Σε περιπτώσεις καταστημάτων και επιχειρήσεων που η οικεία νομοθεσία προβλέπει έκδοση άδειας από άλλη αρχή, π.χ. ΕΟΤ για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός ξενοδοχείου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για κέντρα αισθητικής κ.λπ.

4. Σε περιπτώσεις προσθήκης δραστηριότητας υπηρεσίες περιποίησης των νυχιών των χεριών (μανικιούρ) και των ποδιών (πεντικιούρ), από ήδη υπάρχουσα επιχείρηση με υπηρεσίες κομμωτηρίου ή κουρείου δεν απαιτείται προέγκριση ίδρυσης εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ήδη αδειοδοτηθεί για υπηρεσίες κομμωτηρίου ή κουρείου.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η προέγκριση ίδρυσης σε κάθε περίπτωση αφορά το κατάστημα ως χώρο, στον οποίο ασκούνται οι δραστηριότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 80 και του άρθρου 81 του ν. 3463/2006.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο