Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-10-2007 ]

Φ80000/οικ.27607/1778 /24.10.2007 Απονομή προσωρινής σύνταξης εντός 15 ημερών.

(Απονομή προσωρινής σύνταξης εντός 15 ημερών. )

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &  ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Αθήνα, 24/10/2007
Α.Π. Φ80000/οικ.27607/1778
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 29
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚ: 10110

ΠΡΟΣ: Toυς Διοικητές και Προέδρους των Οργανισμών
Κύριας Ασφάλισης  αρμοδιότητας Υπ. Απασχόλησης
& Κοινωνικής Προστασίας

ΘΕΜΑ: Απονομή προσωρινής σύνταξης εντός 15 ημερών.

Oπως γνωρίζετε, εντός των αμέσως προσεχών ημερών θα καταστεί Νόμος του Κράτους η υποχρέωση των Φορέων Κύριας Ασφάλισης να καταβάλουν στους αιτούντες προσωρινή σύνταξη εντός 15 εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης .

Με σκοπό την άμεση εφαρμογή του μέτρου αυτού, είναι αναγκαίο να μεριμνήσετε από τώρα για την οργάνωση ενός γραφείου υποδοχής των σχετικών αιτήσεων και δηλώσεων καθώς και για τη στελέχωσή του με προσωπικό έμπειρο στην απονομή συντάξεων, προϋπόθεση απαραίτητη για την επιτυχία του μέτρου .

Σας αποστέλλουμε συνημμένα υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν.1599/1986, η οποία θα συνυποβάλλεται και στην οποία θα αναφέρονται υπό τύπο απαντήσεως στοιχεία, κατΆ αρχήν, επαρκή για τον σχηματισμό ασφαλούς εικόνας ως προς τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος του αιτούντος. Επισημαίνεται, βέβαια, ότι το συνημμένο υπόδειγμα είναι ενδεικτικό και, συνεπώς, μπορεί να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί , ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε ασφαλιστικού φορέα . Σε κάθε περίπτωση όμως , πρέπει να είναι απλό , ευσύνοπτο και αντιγραφειοκρατικό , ώστε να συμβάλει στην άμεση εφαρμογή του μέτρου.

Τα στοιχεία της Υπεύθυνης Δήλωσης, όπως είναι ευνόητο, δεν υποκαθιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , η υποβολή των οποίων είναι εκ των πραγμάτων απαραίτητη για την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης, αλλά σκοπεύουν τόσο στην πληροφόρηση του Ταμείου , ιδίως σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, για την εργασιακή και συνακόλουθα ασφαλιστική πορεία , όσο και στην υπεύθυνη δέσμευση του ιδίου του αιτούντος για την ακρίβεια των πληροφοριών τις οποίες παρέχει.

    
Την εφαρμογή των ανωτέρω θα ελέγξω προσωπικά. Η άμεση, πλήρης και με προσωπική σας ευθύνη παρακολούθηση της οργάνωσης και της εξέλιξης όλων όσων απαιτούνται για την εφαρμογή του μέτρου αποτελεί κύριο μέλημά σας.
Είναι πεποίθησή μου, με την οποία εκτιμώ ότι συμφωνείτε, ότι το μεγάλο χρονικό διάστημα που μέχρι σήμερα μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης μέχρι και την απονομή σύνταξης, ταλαιπωρεί εξαιρετικά και προκαλεί σοβαρά οικονομικά προβλήματα στους ασφαλισμένους .

Είναι, συνεπώς, άμεση ανάγκη υπό την ευθύνη και εποπτεία σας και , βεβαίως, με την αποτελεσματική συμβολή των αρμοδίων στελεχών του Οργανισμού σας να ανταποκριθούμε με επιτυχία στη δικαιολογημένη αυτή απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας .

Συνημμένα :

1 υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης προς Φορείς
 Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών

1 υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης προς Φορείς
Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο