Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-10-2007 ]

IKA Γ.Ε.: Σ67/29/24.10.2007 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που διαμένουν μόνιμα σε πυρόπληκτες περιοχές και ανήκουν σε άλλα Κέντρα Πληρωμής.

(Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που διαμένουν μόνιμα σε πυρόπληκτες περιοχές και ανήκουν σε άλλα Κέντρα Πληρωμής. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που διαμένουν μόνιμα σε πυρόπληκτες περιοχές και ανήκουν σε άλλα Κέντρα Πληρωμής.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Γ.Ε.: Σ67/29/24-10-2007

Σχετ : α) Εγκ.101/07
β) Τα Σ67/9/7-9-07, Σ67/11/11-9-07, Σ67/14/13-9-07 Γεν. Έγγραφα

Με την εγκ.101/07 καθώς και με τα ως άνω μεταγενέστερα Γενικά Έγγραφα, σας δώσαμε οδηγίες για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007, όπως αυτές αναφέρονται στην Φ11321/23873/1513/2007 κοινή Υπουργική απόφαση καθώς και στα συμπληρωματικά έγγραφα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Ως μέσο απόδειξης της μόνιμης κατοικίας των συνταξιούχων, λήφθηκαν υπόψη τα στοιχεία που τηρεί η υπηρεσία σχετικά με τον τόπο μόνιμης διαμονής, εφόσον αυτός συγκαταλεγόταν στις πυρόπληκτες περιοχές, και με το δεδομένο αυτό γινόταν η πληρωμή από Υποκατάστημα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ της ευρύτερης περιοχής.
Μετά την υποβολή γραπτών και προφορικών αιτημάτων στην Υπηρεσία μας, στα οποία μεγάλος αριθμός συνταξιούχων ισχυρίζεται ότι διαμένει μόνιμα σε πυρόπληκτη περιοχή - χωρίς όμως να είναι συνταξιούχοι του Υποκαταστήματος της ευρύτερης περιοχής - απευθύναμε ερώτημα στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με το αν θα ήταν δυνατή η απόδειξη της μόνιμης κατοικίας με άλλα δικαιολογητικά εκτός του Κέντρου Πληρωμής.

Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με το με αρ.Φ80000/26014/1660/9-10-07 έγγραφό του μας γνώρισε ότι εκτός του ανωτέρω στοιχείου (Κέντρο Πληρωμής) το οποίο είχε ληφθεί υπόψη για τη μέχρι σήμερα καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, μπορεί να ληφθούν υπόψη για την απόδειξη
της μόνιμης διαμονής, αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης ή βιβλιάριο ασθενείας, εφόσον από αυτά διαπιστώνεται η μόνιμη διαμονή.

Επομένως, οι συνταξιούχοι των οποίων ως διεύθυνση κατοικίας, στη φορολογική δήλωση οικ. έτους 2007 ή στο βιβλιάριο ασθενείας, αναγράφεται πυρόπληκτη περιοχή, καθίστανται δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης η οποία θα πρέπει να τους καταβληθεί από το Τμήμα Πληρωμών του Υποκαταστήματος στο οποίο τηρείται ο υποφάκελλος με τα συνταξιοδοτικά τους στοιχεία.

Σε περίπτωση που συνταξιούχος ισχυρίζεται ότι διαμένει μόνιμα σε πυρόπληκτη περιοχή αλλά σε κανένα από τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν αναφέρεται ως διεύθυνση κατοικίας πυρόπληκτη περιοχή, είναι δυνατή η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης εφόσον από τα αναγραφόμενα στο βιβλιάριο ασθενείας αποδεικνύεται η παρακολούθηση του από Υγειονομικές Υπηρεσίες (γιατροί, αγροτικοί γιατροί, Κέντρα Υγείας, νοσοκομεία ή άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα) της πυρόπληκτης περιοχής,πριν από την ημερομηνία εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Αν στην πυρόπληκτη περιοχή δεν υπάρχουν τέτοιες, είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη η παρακολούθηση σε Υγειονομικές Υπηρεσίες της ευρύτερης περιοχής εφόσον ο τόπος κατοικίας υπάγεται σ΄ αυτές.

Επισημαίνουμε ότι, για τέτοιες οριακές περιπτώσεις και προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο συνταξιούχος να μην είναι κάτοικος πυρόπληκτης περιοχής, παρέχεται η δυνατότητα στον αρμόδιο για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης Διευθυντή του Υποκαταστήματος/Παραρτήματος να ζητήσει από τον συνταξιούχο όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο, ως αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας (π.χ βεβαίωση δημάρχου).
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αρμόδιο Υποκατάστημα για τη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης είναι το Υποκατάστημα, στο Τμήμα Πληρωμών του οποίου τηρούνται υποφάκελλοι με τα συνταξιοδοτικά στοιχεία.
Επομένως, τα Υποκαταστήματα των πυρόπληκτων περιοχών θα πρέπει να διαβιβάσουν τις Υπεύθυνες δηλώσεις των συνταξιούχων που ζητούν την οικονομική ενίσχυση, στα Τμήματα Πληρωμών των Υποκαταστημάτων στα οποία ανήκουν.

Οι οδηγίες για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης καθώς και ποιοι είναι οι δικαιούχοι, περιλαμβάνονται στην εγκ.101/07 η οποία σας έχει κοινοποιηθεί από το Σεπτέμβριο του 2007.

Τέλος, το παρόν αποτελεί απάντηση στα με αριθμ.10596/31-8-07 και 13040/12-9-07 έγγραφα ερωτήματα των Υποκαταστημάτων Κεραμεικού και Καλαμάτας αντίστοιχα.
____________________________________________________________________


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο