Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-05-1994 ]

ΠΟΛ.1139/30.5.1994 Εισιτήρια συναυλιών

(Εισιτήρια συναυλιών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα 30 Μαϊου 1994
Αρ. Πρ. 1149460/1236/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ &
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 15η ΚΩΔ. ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β
Δ/ΝΣΗ 14η Φ. Π. Α & Ε. Φ.
ΤΜΗΜΑ Α΄
Τηλέφωνο : 3610030, 3638389

ΠΟΛ 1139

ΘΕΜΑ : Εισιτήρια συναυλιών.

1149460/1236/0015/ΠΟΛ.1139/30.5.1994

Σε απάντηση της από 10.12.1993 αίτησής σας με την οποία ρωτάτε διάφορα θέματα σχετικά με τα εισιτήρια συναυλιών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 1), 18 (παρ. 2) και 19 (παρ. 1Β) του Κ.Β.Σ. προκύπτει ότι για τα θεάματα εκδίδονται θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με τη μορφή εισιτηρίων, τα οποία είναι δίπτυχα ή τρίπτυχα. Το ένα εξ' αυτών παραμένει στο στέλεχος ως δικαιολογητικό εγγραφής των εσόδων στα τηρούμενα βιβλία. Επί πλέον σημειώνουμε ότι το περιεχόμενο των εισιτηρίων, όπως το αναφέρετε στην αίτησή σας, καλύπτει τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται επ' αυτών.

2. Σε όλα τα φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, του (Π.Δ. 186/1992) Κ.Β.Σ. εκτός των άλλων, αναγράφεται και η ημερομηνία έκδοσης  αυτών. Ειδικά για τα εισιτήρια θεαμάτων, όπως από τη διοικητική πρακτική γίνεται δεκτό, ως ημερομηνία έκδοσης αναφέρεται πάντοτε η ημερομηνία τέλεσης του θεάματος, είτε αυτά αφορούν εισιτήρια συναυλιών ή θεάτρων, είτε ποδοσφαιρικών κ.λπ. αγώνων, γιατί όπως είναι γνωστό τα εισιτήρια των θεαμάτων ε πάρα πολλές περιπτώσεις προεκδίδονται και παραδίδονται στους θεατές, αρκετές ημέρες πριν από την τέλεση του θεάματος. Στις περιπτώσεις που τα εισιτήρια προεκδίδονται, για την εμφάνιση των εισπράξεων αυτών μπορείτε, δεδομένου ότι τηρούνται βιβλία τρίτης κατηγορίας, να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό 53.92 "αντίτιμο προπωληθέντων εισιτηρίων", ο οποίος μπορεί να αναλυθεί και σε τριτοβαθμίους ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης και στη συνέχεια με βάση την ημερομηνία που προσφέρεται το θέαμα και παρέχονται οι υπηρεσίες, πρέπει να γίνει η μεταφορά αυτών, εντός των προθεσμιών του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. στον αντίστοιχο λογαριασμό εσόδων (λογαριασμός 73 πωλήσεις υπηρεσιών), γιατί τότε θεωρείται ότι αποκτάται το έσοδο, ως οριστικά δεδουλευμένο.

3. Για την παράδοση εισιτηρίων σε τρίτους για να τα προπωλήσουν για λογαριασμό σας, δεν απαιτείται η έκδοση φορολογικού στοιχείου. Μπορείτε για λόγους διαχειριστικούς να εκδίδετε όποιο παραστατικό κρίνεται αναγκαίο και να παρακολουθούνται (προαιρετικά) σε λογαριασμούς τάξεως. Οι πράκτορες πώλησης των εισιτηρίων σας, οφείλουν να εκδίδουν θεωρημένο τιμολόγιο για τις υπηρεσίες που σας παρέχουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. στο οποίο εκτός των άλλων πρέπει να αναγράφεται το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών, δηλαδή τα παραληφθέντα και πωληθέντα εισιτήρια, η συνολική αξία αυτών και η δικαιούμενη επ' αυτών προμήθεια.

4. Τέλος, όσον αφορά τα μη χρησιμοποιηθέντα εισιτήρια δεν έχετε υποχρέωση διαφύλαξης αυτών, εφόσον τα προσκομίζετε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τα ακυρώνετε.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο