Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-05-1994 ]

ΠΟΛ.1145/31.5.1994 Κατάργηση της ισχύος των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών αριθμ.Π6938/678/15.10.86 και αριθμ. 1114028/8289/2135/ΠΟΛ. 1265/20.12.91 σχετικά με το διαχωρισμό κατά συντελεστή ΦΠΑ των ακαθαρίστων εσόδων από λιανικές πωλήσεις των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ειδών διατροφής

(Κατάργηση της ισχύος των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών αριθμ.Π6938/678/15.10.86 και αριθμ. 1114028/8289/2135/ΠΟΛ. 1265/20.12.91 σχετικά με το διαχωρισμό κατά συντελεστή ΦΠΑ των ακαθαρίστων εσόδων από λιανικές πωλήσεις των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ειδών διατροφής)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 31 Μαϊου 1994
Αρ. Πρ. 1062227/5553/1147/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ.
ΤΜΗΜΑ Α΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΚΒΣ
Τηλέφωνο : 3647202-5

ΠΟΛ 1145

ΘΕΜΑ : Κατάργηση της ισχύος των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών αριθμ. Π. 6938/678/15. 10. 86 και αριθμ. 1114028/8289/2135/ΠΟΛ 1265/20. 12. 91 σχετικά με το διαχωρισμό κατά συντελεστή ΦΠΑ των ακαθάριστων εσόδων απο λιανικές πωλήσεις των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ειδών διατροφής.

1062227/5553/1147/0014/ΠΟΛ.1145/31.5.1994 (ΦΕΚ Β' 453 )

Εχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α), όπως ισχύει:
α) της παραγρ. 4 περ. α του άρθρου 29
β) της παραγρ. 3 του άρθρου 58

2. Την αριθμ. 1026431/268/006Α/2.3.1994 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 154/Β) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό δεδομένου ότι καθορίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής διατάξεων του ν. 1642/1986.

Αποφασίζουμε:

Για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.1995 και εφεξής καταργούνται οι αποφάσεις μας με αριθμ. Π6938/676/15.10.86 (ΦΕΚ 702Β/20.10.86) και αριθμ. 1114028/8289/2135/Α0014/ΠΟΛ.1265/20.12.1991 (ΦΕΚ 1061Β/31.12.91) οι οποίες ορίζουν τη διαδικασία διαχωρισμού κατά συντελεστή ΦΠΑ των ακαθαρίστων εσόδων
από λιανικές πωλήσεις που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ειδών διατροφής (παντοπωλεία, σούπερ μάρκετ κ.λπ.) και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας ΚΒΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο