Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-09-2007 ]

IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 107/26.09.2007 Καταχώριση σε Α.Π.Δ. του ποσού των 140,80 - (άρθ. 2 Ν.3513/06) με νέους κωδικούς τύπου αποδοχών.

(Καταχώριση σε Α.Π.Δ. του ποσού των 140,80 - (άρθ. 2 Ν.3513/06) με νέους κωδικούς τύπου αποδοχών. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝΑριθμ. Πρωτ.: Ε40/197/ 26-9-2007


ΣΧΕΤ. Η αριθ. 95/07 εγκ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..
Με την ανωτέρω εγκύκλιο διαταγή δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων στις οποίες θα λαμβάνεται υπόψη, από 1/7/07 και το ποσόν των 140,80 - (εδ. α΄ άρθρο 2 Ν. 3513/06) το οποίο υπόκειται σε ασφ/κές κρατήσεις κύριας σύνταξης.
Η καταχώριση στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του εν λόγω ποσού θα πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση χωριστής στήλης που θα φέρει σαν κωδικό τύπου αποδοχών «32», χωρίς να απαιτείται εγγραφή στα πεδία 34, 35, 37 και 38 της έντυπης Α.Π.Δ..

Με τον ίδιο ως άνω τρόπο (συμπλήρωση χωριστής στήλης) θα καταχωρούνται και τα ασφ/κά στοιχεία που αφορούν τα Δώρα Εορτών (Δ.Π. & Δ.Χ) και Επιδόματος Αδείας (Ε.Α.). Για Δ.Π. θα αναγράφεται ο κωδικός τύπου αποδοχών «33» για Ε.Α «34» και για Δ.Χ. «35».

Για την εν λόγω κράτηση θα χρησιμοποιηθεί για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους ο Κ.Π.Κ. (507), που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσοστό ασφάλισης (32% ) που επιμερίζεται σε 6,67% ποσοστό ασφαλισμένου και 25,33% ποσοστό εργοδότη. Για τα Δώρα Εορτών (Χριστουγέννων, Πάσχα) και Επιδόματος Αδείας θα χρησιμοποιηθεί ο Κ.Π.Κ. (508), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,67% κράτηση ασφαλισμένου.
Για τους «νέους» ασφαλισμένους θα χρησιμοποιηθεί ο Κ.Π.Κ. (516) και για τη μηνιαία κράτηση κλάδου σύνταξης και στα Δώρα Εορτών (Χριστουγέννων, Πάσχα) και Επιδόματος Αδείας που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσοστό ασφάλισης 20% που επιμερίζεται σε 6,67% ποσοστό ασφαλισμένου και 13,33% ποσοστό εργοδότη.

Υπενθυμίζουμε ότι οι εισφορές, θα καταβάλλονται με αυτές των τακτικών αποδοχών των μισθολογικών περιόδων που αφορούν.

Προκειμένου να ενημερωθούν οι Δημόσιοι Οργανισμοί για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν.3513/06 (ΦΕΚ 265 Α΄/06) παρέχεται η δυνατότητα υποβολής των Α.Π.Δ. (Συμπληρωματικών 04) που αφορούν στο 3ο τρίμηνο 2007 και μόνο τις συγκεκριμένες εγγραφές (ποσού 140,80 -) έως 31-1-2008, στο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. -  Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας τους, χωρίς την επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο