Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-09-2007 ]

ΣΛΟΤ Αρ. Πρ. 353ΑΠ/25.09.2007 Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών ποντοπόρου ναυτιλίας

(Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών ποντοπόρου ναυτιλίας)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1,
5ος Όροφος,
Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343 
Fax: 210 3286 075,
e-mail: [email protected]

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Νομική Υπηρεσία Χρηματιστηρίου Αθηνών    
Πίνακα Αποδεκτών    
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθμός Πρωτοκόλλου  353ΑΠ                     

Θέμα: Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών ποντοπόρου ναυτιλίας

ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται, αν:

(α) Ελληνόκτητες ναυτιλιακές εταιρείες της ποντοπόρου ναυτιλίας που έχουν εθνικότητα τρίτων κρατών (π.χ.) Βερμούδες και όχι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν με βάση τις διατάξεις του νέου Νόμου 3556/2007 να θεωρηθούν τρίτοι εκδότες (άρθρο 22)  και να συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους τόσο κατά την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο όσο και μετά, με βάση τα US GAAP αντί για τα Δ.Π.Χ.Π.

(β)  Αν μπορούν οι ανωτέρω εταιρείες να συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους σε  Δολάριο Αμερικής, ή μόνο σε Ευρώ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) Το πρώτο ερώτημα δεν εμπίπτει στην δική μας αρμοδιότητα
(β) Με βάση το Δ.Λ.Π. 21- Οι Επιπτώσεις από τις Μεταβολές των Συναλλαγματικών  Ισοτιμιών- η  επιχείρηση  επιλέγει  το  Λειτουργικό  της  Νόμισμα  (Functional     Currency) με βάση τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις παραγράφους 9 έως 14 του Προτύπου αυτού.
Συνεπώς η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. δεν  προϋποθέτει την παρουσίαση αυτών με κάποιο συγκεκριμένο νόμισμα.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ                                 ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο