Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-09-2007 ]

ΣΛΟΤ .Αρ. Πρ. 362ΑΠ25.09.2007 Λογιστικός χειρισμός των εκκαθαρίσεων και του προσδιορισμού των ετησίων αποτελεσμάτων στο τέλος της χρήσεως, για ΙΜΕ -ΕΠΕ

(Λογιστικός χειρισμός των εκκαθαρίσεων και του προσδιορισμού των ετησίων αποτελεσμάτων στο τέλος της χρήσεως, για ΙΜΕ -ΕΠΕ )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος,
Γρ. 501 - 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343 
Fax: 210 3286 075,
e-mail: [email protected]


ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

..................
Πίνακα Αποδεκτών    
Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2007     
Αριθμός Πρωτοκόλλου 362ΑΠ    

ΕΡΩΤΗΜΑ

Μεταφορική εταιρεία λειτουργεί ως ΙΜΕ-ΕΠΕ, εκμεταλλευόμενη φορτηγά Δ.Χ., τα οποία έχουν εισφερθεί κατά χρήση από τους ιδιοκτήτες τους. Οι φορτωτικές (έσοδα) και τα έξοδα κίνησης των οχημάτων καταχωρούνται σε λογαριασμούς εσόδων (Κ.Α 73) και εξόδων (Κ. Α. 64) αντίστοιχα, ανά όχημα.

Επίσης, τα γενικά έξοδα λειτουργίας της ΙΜΕ-ΕΠΕ, τα οποία την βαρύνουν και για τα οποία εκδίδονται  παραστατικά προς αυτή,  καταχωρούνται στους κατά περίπτωση λογαριασμούς. Κάθε μήνα και μέχρι την 10η ημέρα του επομένου, η ΙΜΕ διενεργεί και εκδίδει εκκαθάριση στην οποία αναφέρει τα συνολικά έσοδα, τις συνολικές δαπάνες, το συνολικό μέρισμα με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και το μέρισμα με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε κάθε ιδιοκτήτη, ανάλογα με τα μερίδια που κατέχει.
Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ,ο λογιστικός χειρισμός των εκκαθαρίσεων και του προσδιορισμού των ετησίων αποτελεσμάτων στο τέλος της χρήσεως.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με τις μηνιαίες εκκαθαρίσεις, χρεώνονται, ο λογαριασμός Κ.Α.88.00- Κέρδη Χρήσεως προς Διάθεση- και ο αναλογών Φ.Π.Α. και πιστώνεται ο λογαριασμός Κ.Α. 53.01- Μερίσματα Πληρωτέα-, κατά δικαιούχο, από τον οποίο και θα γίνονται οι ταμιακές καταβολές προς αυτούς. Με τον τρόπο αυτό, δεν επηρεάζεται το λογιστικό κύκλωμα των εσόδων και εξόδων με βάση το οποίο, γίνεται εξωλογιστικά, ο προσδιορισμός του κατά μήνα αποτελέσματος και του επιμερισμού του στους δικαιούχους. Στο τέλος της χρήσεως, προσδιορίζεται το συνολικό πλέον αποτέλεσμα της ΙΜΕ-ΕΠΕ βάσει των προβλεπόμενων από το Ε.Γ.Λ.Σ., το δε υπόλοιπο του λογαριασμού Κ.Α. 88.00 μεταφέρεται στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ                                 ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΑΡΧΟΣ


    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο