Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-05-1994 ]

ΠΟΛ.1126/18.5.1994 Αναβίωση αξίωσης φορολογουμένων για επιστροφή ή συμψηφισμό φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

(Αναβίωση αξίωσης φορολογουμένων για επιστροφή ή συμψηφισμό φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 18 Μαΐου 1994
Αρ. Πρ. 1056982/4666-21/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η. Π. 20. 5. 1994/Μ Π
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 12η (ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Α΄
16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ. 142-144), 3635439-480-963

ΠΟΛ 1126

ΘΕΜΑ : Αναβίωση αξίωσης φορολογουμένων για επιστροφή ή συμψηφισμό φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 91, του ν.δ. 321/1969 (Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού) ο χρόνος παραγραφής των χρηματικών αξιώσεων κατά του Δημοσίου για αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά είναι τριών ετών και για τα τελωνειακά έσοδα εν γένει ενός έτους, εφόσον από άλλη ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής.

Με την αριθμ. 614/2.7.1987 γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, έχει γίνει δεκτό ότι η υποβολή συμπληρωματικής - τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται ειδικό αίτημα επιστροφής, του εκπιπτόμενου φόρου, δεν συνιστά, καθεαυτή, λόγω διακοπής της παραγραφής της
αξίωσης κατά του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 95, του ν.δ. 321/1969.

Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 41, του ν.1731/1987 (ΦΕΚ 161/Α/87), μετά την υποβολή συμπληρωματικής - τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, γίνεται διαγραφή του βεβαιωθέντος, με την αρχική δήλωση, ποσού φόρου και βεβαίωση του πραγματικά οφειλόμενου ποσού, που προκύπτει από την εκκαθάριση της συμπληρωματικής - τροποποιητικής δήλωσης. (Η παραπάνω διάταξη έχει ήδη καταργηθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 5, του ν. 2065/1992).

Οπως σας είναι ήδη γνωστό, στις ΔΟΥ, είχαν υποβληθεί κατά το διάστημα 1987 έως και 1990 πολλές συμπληρωματικές - τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, κυρίως μισθωτών και συνταξιούχων, από τις οποίες η εκκαθάριση πολλών έγινε μετά την παρέλευση τριετίας από την αρχική δήλωση,
αρκετές δε, δεν έχουν εκκαθαριστεί μέχρι και σήμερα.

Στις περιπτώσεις αυτές, κατά την εκκαθάριση των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων, γεννάται θέμα παραγραφής των αξιώσεων κατά του Δημοσίου και συγκεκριμένα, εάν είναι δυνατός ο συμψηφισμός ή η επιστροφή των καταβληθέντων, σύμφωνα με την αρχική δήλωση, ποσών φόρου, λόγω ακριβώς της παρέλευσης τουλάχιστον τριετίας από την πραγματοποιηθείσα καταβολή. Επειδή η μη έγκαιρη εκκαθάριση των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των φορολογουμένων (φυσικών προσώπων) αλλά σε λειτουργικές αδυναμίες των Υπηρεσιών, ήδη δίδεται λύση στην εκκρεμότητα αυτή, με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 35, του ν. 2214/94 (ΦΕΚ 75/Α/11.5.94), σύμφωνα με τις οποίες, η αξίωση του φορολογουμένου για επιστροφή ή συμψηφισμό του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου, που προκύπτει από την εκκαθάριση με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 41, του ν.1731/1987, συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, αναβιώνει από την ημερομηνία εκκαθάρισης των δηλώσεων αυτών.

Κατά την εφαρμογή των αμέσως παραπάνω διατάξεων, εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη αναβίωση της αξίωσης των φορολογουμένων κατά του Δημοσίου, αφορά μόνον τις εκκαθαρίσεις συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων, που ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 41, του ν.1731/1987 και αναφέρονται σε συμπληρωματικές - τροποποιητικές δηλώσεις οικ. έτους 1992 και προηγούμενα. Για τις εκκαθαρίσεις που γίνονται κατ' εφαρμογή διατάξεων διάφορων από τις ανωτέρω, εξακολουθούν να εφαρμόζονται, όσον αφορά το θέμα της εξέτασης της παραγραφής, τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα (τριετής παραγραφή).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο