Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-09-2007 ]

1082700/846/0006Δ/6.9.2007 Περί της δυνατότητας επικύρωσης, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, αντιγράφων συμφωνητικών, στα οποία ένας εκ των συμβαλλόμενων μερών είναι το Δημόσιο

(Περί της δυνατότητας επικύρωσης, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, αντιγράφων συμφωνητικών, στα οποία ένας εκ των συμβαλλόμενων μερών είναι το Δημόσιο )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Γ   ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ  ΔΆ

Ταχ. Δ/νση       : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.        : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες   : Μ. Ντασκαγιάννης     
Τηλέφωνο       : 210 - 32.22.516
FAX                : 210 - 32.30.829
E-mail             : [email protected] ky.ypoik.gr        

Αθήνα,  6  Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1082700/846/0006Δ

ΘΕΜΑ: «Περί της δυνατότητας επικύρωσης, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, αντιγράφων συμφωνητικών, στα οποία ένας εκ των συμβαλλόμενων μερών είναι το Δημόσιο».


1.- Στέλνουμε, συνημμένα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφο του αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15/19241/23.8.2007 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α), που αφορά στο παραπάνω θέμα και εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας.

2.- Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο, συμφωνητικά στα οποία ένας εκ των συμβαλλόμενων μερών είναι το Δημόσιο, εφόσον έχουν εκδοθεί από διοικητική αρχή, συνιστούν διοικητικά έγγραφα και συνεπώς αντίγραφα αυτών επικυρώνονται κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (σχετικές οι διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 11 Ν.2690/1999- ΦΕΚ 45/ΑΆ, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 άρθρου 16 Ν.3345/2005- ΦΕΚ 138/ΑΆ).

 
Συνημμένα: Το αναφερθέν στο κείμενο  
    
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ3/Α΄

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο