Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-09-2007 ]

ΕΛΤΕ Αρ.Πρ: 598ΑΠ/20.03.2007 Σχετικά με την περιγραφή και το περιεχόμενο των λογαριασμών «Απαιτήσεις κατά Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων» και «Υποχρεώσεις προς Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα»

(Σχετικά με την περιγραφή και το περιεχόμενο των λογαριασμών «Απαιτήσεις κατά Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων» και «Υποχρεώσεις προς Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα» )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος,
Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343 
Fax: 210 3286 075,
e-mail: [email protected]

Αθήνα 20 Μαρτίου 2007
                  
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 598ΑΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ
Με επιστολή σας της 1.11.2006 θέτετε το ερώτημα σχετικά με την περιγραφή και το περιεχόμενο των λογαριασμών «Απαιτήσεις κατά Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων» και «Υποχρεώσεις προς Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα» της απόφασης 2/396/31.8.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προτείνοντας την τροποποίησή τους σε «Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων» και «Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα» όπως προβλέπεται από το ΔΛΠ 30.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αν και τα θέματα αυτά δεν είναι δικής μας αρμοδιότητας, συμφωνούμε με την πρότασή σας, με δεδομένο ότι το ΔΛΠ 30 «Γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών και παρόμοιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» ισχύει μέχρι την 31.12.2006. Από 01.01.2007, ημερομηνία κατά την οποία παύει να ισχύει το ΔΛΠ 30 και τίθεται σε ισχύ το ΔΠΧΠ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα – Γνωστοποιήσεις», τέτοιου είδους πληροφορίες δεν προβλέπονται και συνεπώς η πληροφορία αυτή θα μπορούσε να παραλειφθεί εντελώς.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ                                             ΝΙΚΗΤΑΣ      ΝΙΑΡΧΟΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο