Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-08-2007 ]

2./53006/Α0024/27.8.2007 Σύσταση ειδικού λογαριασμού αρωγής πυρόπληκτων.

(Σύσταση ειδικού λογαριασμού αρωγής πυρόπληκτων. )

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 2./53006/Α0024    

ΦΕΚ Β΄ 1722/29.8.2007


Θέμα: Σύσταση ειδικού λογαριασμού αρωγής πυρόπληκτων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 60 του ν. 2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού κλπ.".

2. Του ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280/τ.Α'/16.12.1999) "Περί Ειδικών Λογ/σμών και άλλες
διατάξεις".

3. Την υπ' αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 ΦΕΚ 1432/τ.Β'/14.10.2005 απόφαση του  Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών", όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ/179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/τ.Β'/2006) όμοια.

4. Την ανάγκη ανοίγματος λογαριασμού για καταθέσεις ποσών για τους πυρόπληκτους.

5. Το γεγονός ότι με την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος (Κεντρικό Κατάστημα) στην ομάδα λογαριασμών (234) ειδικού λογαριασμού No "GR 980100023 000000 234 1103053 "Λογαριασμός Αρωγής Πυρόπληκτων".

2. Στον λογαριασμό αυτόν θα κατατίθενται ποσά για την αρωγή των πυρόπληκτων από οποιοδήποτε Φυσικό η Νομικό πρόσωπο.

3. Στον λογαριασμό αυτόν επίσης θα μεταφέρονται ποσά που θα κατατίθενται στις λοιπές Τράπεζες.

4. Η Κίνηση του παραπάνω Λογαριασμού θα καθορισθεί με νεώτερη απόφαση μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο