Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-08-2007 ]

47857/25.8.2007 Κηδείες με δημόσια δαπάνη.

(Κηδείες με δημόσια δαπάνη. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αριθμ. 47857   
ΦΕΚ Β΄ 1707/26.8.2007

Θέμα: Κηδείες με δημόσια δαπάνη.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.409/1976 "Περί καθορισμού κατηγοριών προσώπων δυναμένων να κηδευθώσι δημοσία δαπάνη" (ΦΕΚ 209/τ.Α/11.8.1976) όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 1 παρ. 23 του ν.3065/2002 "Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 251/τ.Α/18.10.2002).

2. Τα συνταρακτικά συμβάντα από τις πρόσφατες πυρκαγιές τα οποία έχουν συγκινήσει την κοινή γνώμη και οδήγησαν στην κήρυξη της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω γενικής καταστροφής, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 47870/25.8.2007 (ΦΕΚ 1706/τ.Β/25.8.2007) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:

Να τελεστούν οι κηδείες των θυμάτων των πυρκαγιών με δημόσια δαπάνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Σ. Ι. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ                           Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                     ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ                           Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο