Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-09-2007 ]

Εγκ. Υπ. Γεωργ. 04.09.2007 Πτηνοτροφικές μονάδες - Αδεια οικοδομής - αυθαίρετα μονάδων.

(Πτηνοτροφικές μονάδες - Αδεια οικοδομής - αυθαίρετα μονάδων. )

Κατηγορία: Λοιπά


Εγκ. Υπ. Γεωργ. 4/9/2007: Πτηνοτροφικές μονάδες. Αδεια οικοδομής - αυθαίρετα
μονάδων.

 1. Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση 281273/27-8-2004, ΦΕΚ 1396/Β/13-9-2004 δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας για την κατασκευή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (συμβατική κατασκευή ή σιδηροκατασκευή) εφόσον οι κτηνοτρόφοι επιλέξουν μεταξύ των 20 διαφορετικών μελετών (αρχιτεκτονικά, λειτουργικά και στατικά) που έχουν συνταχθεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις καλής λειτουργικότητας, καλής διαβίωσης ζώων και προστασίας των
εργαζομένων. Το μέγιστο εμβαδόν των εγκαταστάσεων αυτών ανέρχεται σε 300 τ.μ.

 2. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ΥΠΕΧΩΔΕ (αριθ 244203/16-1-06 ΦΕΚ 75/Β/26-1-2006) μπορούν να εξαιρεθούν από την κατεδάφιση τα αυθαίρετα κτίσματα των πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων που έχουν κατασκευασθεί πριν από τις 23/3/2003, εφόσον πληρούν
περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς όρους.
Σημειώνεται ότι η εξαίρεση γίνεται χωρίς κανένα πρόστιμο ή άλλο τέλος προς το Δημόσιο και η διάταξη αυτή έχει προθεσμία μέχρι το τέλος του 2007.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο