Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-07-2007 ]

1066513/677/0006Δ/12.7.2007 Περί της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

(Περί της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΆ
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210 - 32.22.516
FAX : 210 - 32.30.829
E-mail : [email protected]

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1066513/677/0006Δ


ΘΕΜΑ: Περί της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

1.- Σε συνέχεια του αριθ. 1058057/587/0006Δ/15.6.2007 εγγράφου μας, στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφο του αριθ. 9100/11- 502271/25.6.2007 εγγράφου της Δ/νσης Αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, που εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας και αφορά στο παραπάνω θέμα.

2.- Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο:
α).- Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα διαμονής στη χώρα μας, χωρίς την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άδεια διαμονής, μέχρι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία εισόδου τους στην Ελλάδα.

β).- Εφόσον κάποιος πολίτης κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμεί να παρατείνει τη διαμονή του στη χώρα μας, πρέπει να υποβάλει στην κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

γ).- Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πολίτες της Βουλγαρίας και Ρουμανίας), οι οποίοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, εφοδιάζονται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες με άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων 525/83 (ΦΕΚ
203/Α΄), 499/87 (ΦΕΚ 238/Α΄) και 278/92 (ΦΕΚ 144/Α΄).

δ).- Στα ταξιδιωτικά έγγραφα των πολιτών κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τίθενται σφραγίδες εισόδου και εξόδου, γιΆ αυτό ως ημερομηνία εισόδου στην Ελλάδα, λογίζεται, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, η ημερομηνία που θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή του για τη χορήγηση της άδειας διαμονής ή αυτή που αποδεικνύεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. εισιτήρια κ.λπ).

3.- Για το παραπάνω θέμα, σχετικές είναι και οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α΄), καθώς και οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄) .


Συνημμένα: Τα αναφερθέντα στο κείμενο
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ3/Α΄
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο