Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-06-2007 ]

1058057/587/0006Δ/15.6.2007 Περί της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής υπηκόων τρίτης χώρας, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

(Περί της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής υπηκόων τρίτης χώρας, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΆ
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210 - 32.22.516
FAX : 210 - 32.30.829
E-mail : [email protected]
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1058057/587/0006Δ


ΘΕΜΑ: Περί της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής υπηκόων τρίτης χώρας, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

1.- Στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφο του αριθ. 3590/07/6.6.2007 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α), που εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας και αφορά στο παραπάνω θέμα.

2.- Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο:

α).- Οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να ζητούν από της Διοικητικές Αρχές (κατά συνέπεια και από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών) τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους, εφόσον προσκομίζουν διαβατήριο σε ισχύ και επιπρόσθετα:

i) στην περίπτωση που ο σκοπός της εισόδου τους στη Χώρα είναι η ολιγοήμερη παραμονή:
- τουριστική θεώρηση εισόδου σε ισχύ ή
- ανοιχτό τρίμηνο που δεν έχει λήξει από τη σφραγίδα εισόδου στην Ελλάδα για τους υπηκόους τρίτων χωρών που προέρχονται από χώρες που δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου ή
- σφραγίδα παράτασης των ανωτέρω μέχρι έξι μήνες από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές (άρθρο 70 Ν.3386/2005).

ii) στην περίπτωση που ο σκοπός της εισόδου τους στη Χώρα είναι η μόνιμη διαμονή:
- εθνική θεώρηση εισόδου σε ισχύ για έναν από τους λόγους του Ν. 3386/2005 ή
- ισχύουσα άδεια διαμονής ή
- δελτίο διαμονής (άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 3386/2005) ή
- βεβαίωση (χρώματος μπλε) ότι έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι κάτοχοι της βεβαίωσης αυτής θεωρούνται ότι διαμένουν νόμιμα στη Χώρα, έως ότου η Διοίκηση αποφανθεί επί του αιτήματός τους (άρθρο 11 παρ. 4 Ν.3386/2005).

β).- ΚατΆ εξαίρεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 84 Ν. 3386/2005, είναι δυνατή η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής κρατούμενων αλλοδαπών για εξουσιοδότηση σε δικηγόρους, προκειμένου να εκπροσωπηθούν ενώπιον δικαστικών αρχών και υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, εξ οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου (άρθρο 84 παρ. 2 Ν.3386/2005).

γ).- Οι υπήκοοι Βουλγαρίας και Ρουμανίας αντιμετωπίζονται ως κοινοτικοί υπήκοοι, με εξαίρεση όσους βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Χώρα μας για μισθωτή εργασία κατά τη μεταβατική περίοδο δυο (2) ετών από την ημερομηνία προσχώρησης (1.1.2007) και μέχρι τη συμπλήρωση δωδεκάμηνης διαμονής για εργασία.

3.- Για τις προϋποθέσεις βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής πολιτών Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα σας ενημερώσουμε με άλλο έγγραφό μας, μόλις λάβουμε τη σχετική απάντηση από την καθΆ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Συνημμένα: Τα αναφερθέντα στο κείμενο


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ3/Α΄


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο