Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-04-1994 ]

ΠΟΛ.1093/19.4.1994 Γενική ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο

(Γενική ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο )

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

 Αθήνα 19 Απριλίου 1994
Αρ. Πρ. 1046702/3795-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 3635439, 3635480
3635963

ΠΟΛ 1093

ΘΕΜΑ : Γενική ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο.

1046702/3795-20/0016/ΠΟΛ.1093/19.4.1994

Σε συνέχεια της αριθμ. 1029946/2353-20/0016/15.3.94 ΠΟΛ.1069 εγκυκλίου μας, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, σας πληροφορούμε ότι οι αναφερόμενες σ' αυτή διατάξεις ψηφίστηκαν από τη Βουλή και δημοσιεύτηκαν με το ν. 2198/1994 στο ΦΕΚ 43 Α'/22.3.1994.

Με την ευκαιρία διευκρινίζουμε (λόγω ερωτημάτων που γίνονται από πολλές ΔΟΥ) τα ακόλουθα:

1. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας κατά την έναρξη της ρύθμισης απαιτείται η καταβολή ποσού που να καλύπτει τις τρεις (3) πρώτες δόσεις. Το ποσόν αυτό (ή το συμπλήρωμά του) πρέπει να καταβληθεί και στην περίπτωση που ζητηθεί αποδεικτικό ενημερότητας κατά το μήνα καταβολής της δεύτερης δόσης ή πριν τη λήξη της τρίτης δόσης (παραγρ. 9 άρθρου 15 ν. 2198/94). Το ποσό της τέταρτης δόσης θα καταβληθεί κανονικά στην τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 1994.

2. Αν το αποδεικτικό ενημερότητας ζητηθεί για είσπραξη χρημάτων, σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων δανείων ή μεταβίβαση ακινήτων (από τον πωλητή) και ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει το ποσό των τριών δόσεων, τότε μπορεί να χορηγηθεί το αποδεικτικό αυτό, χωρίς καμία καταβολή ή χωρίς την καταβολή του ποσού των τριών πρώτων δόσεων, αλλά με τον όρο της παρακράτησης όλου του εισπραττομένου ποσού ή του τιμήματος. Αν το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο των οφειλομένων, θα γίνεται παρακράτηση ισόποσου με το οφειλόμενο ποσό.
Σημειώνεται ότι η δεύτερη περίπτωση είναι εναλλακτική και θεσπίστηκε προς διευκόλυνση των οφειλετών που αδυνατούν να καταβάλουν, ποσόν ίσο με τις τρεις πρώτες δόσεις.

3. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 12 του άρθρου 15 και ανεξάρτητα των όσων ισχύουν για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, οι απαιτήσεις των οφειλετών κατά του Δημοσίου (με τη στενή του όρου έννοια) θα συμψηφίζονται υποχρεωτικά με τις δόσεις της ρύθμισης, αν δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές που προηγούνται.

4. Κατά την πίστωση των οφειλών οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής υπολογίζονται μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, οπότε και σταματούν.
Επί ολικής εξόφλησης η αναλογούσα έκπτωση της προσαύξησης (50%, 46%, 42% κ.λπ.) θα υπολογισθεί στις οφειλόμενες προσαυξήσεις την ημερομηνία εξόφλησης και σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραδείγματα στην εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1069/15.3.1994. Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής των χρεών της ρύθμισης σε δόσεις το ποσόν της κάθε δόσης (κεφ. + πρ/σεις) θα λαμβάνεται ως προτεινόμενο ποσόν καταβολής και θα καλύπτει οφειλές που επιλέγονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 356/74 (ΚΕΔΕ).

Για τις μηχανογραφημένες ΔΟΥ θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες από το ΚΕΠΥΟ - Μηχανογράφηση 133 ΔΟΥ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο