Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-06-2007 ]

Aρ.πρ. 1036328/15.06.07 Τρόπος υποβολής Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) ορισμένων υποχρέων, οι οποίοι στερούνται Α.Φ.Μ. για έναν ή περισσότερους δικαιούχους μισθωτούς

(Τρόπος υποβολής Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) ορισμένων υποχρέων, οι οποίοι στερούνται Α.Φ.Μ. για έναν ή περισσότερους δικαιούχους μισθωτούς )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Aρ.πρ. 1036328/15.6.2007


Θέμα: Τρόπος υποβολής  Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης  Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) ορισμένων υποχρέων, οι οποίοι στερούνται Α.Φ.Μ. για έναν ή περισσότερους δικαιούχους μισθωτούς
 
Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας από διάφορες Δ.Ο.Υ. σχετικά με τον τρόπο υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών ορισμένων υποχρέων, οι οποίοι στερούνται Α.Φ.Μ. για έναν ή περισσότερους δικαιούχους μισθωτούς, η αναγραφή του οποίου είναι υποχρεωτική από το νόμο και κατΆ επέκταση υποχρεωτικό πεδίο από το σύστημα υποβολής, σας γνωρίζουμε ότι στις περιπτώσεις αυτές, οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και επισύρουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις(μη αναγραφή ή μη ορθή αναγραφή του Α.Φ.Μ.), εκτός των περιπτώσεων, που η μη χορήγηση Α.Φ.Μ., οφείλεται σε καθυστέρηση ή σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας.
 
Οι δηλώσεις αυτές θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα μέχρι να διατεθεί από την Γ.Γ.Π.Σ. ειδικό λογισμικό καταχώρησής τους. Απαραίτητη προϋπόθεση καταχώρησης των δηλώσεων αυτών στο σύστημα ιντρανέτ (intranet), με βάση το ανωτέρω λογισμικό, αποτελεί η αναγραφή στο υποχρεωτικό πεδίο του Α.Φ.Μ. ενός μοναδικού αριθμού, όπως ο αριθμός μητρώου ασφαλισμένου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο