Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-04-1994 ]

ΠΟΛ.1090/13.4.1994 Καταχώρηση γνωστοποιουμένων αποφάσεων κ.λπ. στοιχείων πτωχεύσεων

(Καταχώρηση γνωστοποιουμένων αποφάσεων κ.λπ. στοιχείων πτωχεύσεων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 13 Απριλίου 1994
Αρ. Πρ. 1045079/3542/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Γ ΄
Ταχ. Δ/νση : Παν/μίου 20
Ταχ. Κωδ : 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 3613274 & 3614303

ΠΟΛ 1090

ΘΕΜΑ : Καταχώρηση γνωστοποιουμένων αποφάσεων κ.λ.π στοιχείων πτωχεύσεων.

Επειδή η γνωστοποίηση της κήρυξης φυσικού ή νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης είναι σημαντική πληροφορία, θα πρέπει όταν περιέρχεται στην Υπηρεσία να καταχωρείται κατά τρόπο που θα διασφαλίζει ότι θα γίνει οπωσδήποτε αντιληπτή από κάθε υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. στον οποίο θα ανατεθεί μελλοντικά οποιαδήποτε εργασία σχετική με τον πτωχεύσαντα (π.χ. έλεγχος παρελθουσών χρήσεων, βεβαίωση ή καταχώρηση νέων οφειλών κ.λπ.).

Για το λόγο αυτό όταν σας κοινοποιούμε ή γνωστοποιούμε απόφαση περί κηρύξεως κάποιου σε κατάσταση πτώχευσης, πέραν των γνωστών ενεργειών σε περίπτωση ύπαρξης βεβαιωμένων οφειλών και ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν τέτοιες οφειλές ή όχι, παρακαλούμε:

Εάν ο πτωχεύσας υποβάλλει δήλωση Φ.Ε. στην Υπηρεσία σας να ενημερώνεται οπωσδήποτε ο φάκελός του στο τμήμα Φ.Ε.

Ειδικά στις μηχ/νες Δ.Ο.Υ. να καταχωρείται η πληροφορία στο Μητρώο. Εάν ο πτωχεύσας δεν συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των φορολογουμένων της Υπηρεσίας σας, θα αναζητείτε τον Α.Φ.Μ. του συνδεόμενοι με το ΚΕ.Π.Υ.Ο. και εφόσον αυτός προκύψει με βεβαιότητα θα κάνετε τη σχετική καταχώρηση στο Μητρώο σας. Διαφορετικά αυτή
θα γίνεται με προσωρινό Α.Φ.Μ.

Στις μη μηχ/νες Δ.Ο.Υ., εάν δεν υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές να δημιουργείται στο οικείο εκδοτήριο βεβαιωμένων εσόδων ενδεικτικό Α.Δ. Χρεών στο οποίο θα καταχωρείται η πληροφορία.

Τέλος, εφόσον κατά περίπτωση κρίνετε ότι πέραν των ανωτέρω ενεργειών υπάρχουν ενδεχομένως και άλλες με τις οποίες διασφαλίζεται πληρέστερα ο παραπάνω σκοπός, να μην παραλείπετε να προβαίνετε και σ' αυτές.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο