Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-09-1993 ]

ΠΟΛ.1315/28.9.1993 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΏΣΕΩΝ INTRASTAT

(Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΏΣΕΩΝ INTRASTAT )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΏΣΕΩΝ INTRASTAT
Υπ. Οικ. Εγκ. 1121895/9962/0014/πολ 1315/28.9.93


Σύμφωνα με την κοινή υπουργική Απόφαση των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αριθ. 1099733/8159/0014/ 15988/11274/ ΠΟΛ.1253/22.7.1993 σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων που περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένο α/α είδους της δήλωσης INTRASTAT πρέπει να υποβάλλεται τροπο ποιητική δήλωση που θα περιλαμβάνει τα σωστά στοιχεία αυτού του συγκεκριμένου είδους. Επίσης, στις περιπτώσεις που έχουν παραλειφθεί από τη δήλωση INTRASTAT εμπορεύματα πρέπει να υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση.
Παρατηρήθηκε όμως ότι, σε πολλές περιπτώσεις τροποιητικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων δεν είχε υποβληθεί αρχική δήλωση από τον υπόχρεο, οπότε ουσιαστικά οι δηλώσεις ήταν εκπρόθεσμες.
Κατόπιν αυτών:

α) Όταν υποβάλλονται τροποιητικές δηλώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από φωτοαντίγραφο της αρχικής δήλωσης, στο οποίο θα αναγράφεται η λέξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»

β) Στα έντυπα των τροποιητικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων Θα πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ» ή «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ», ανάλογα, και να συμπληρώνονται απαραιτήτως όλα τα τετραγωνίδια με τα νέα σωστό στοιχείο.

γ) Στο τετραγωνίδιο 2 (περίοδος αναφοράς) αναγράφεται ο μήνας και το έτος της αρχικής δήλωσης που τροποποιείται ή συμπληρώνεται π.χ. αν κατά το μήνα Σεπτέμβριο τροποποιείται η δήλωση του μηνός Απριλίου (αρχική δήλωση), στο τετραγωνίδιο 2 θα αναγράφεται 04/93.

δ) Στο τετραγωνίδιο 7: αν πρόκειται για τροποιητική δήλωση αναγράφεται ο αύξοντας αριθμός του είδους της αρχικής δήλωσης που τροποποιείται (π.χ. γιο το 8ο είδος ο αριθμός 8).Αν πρόκειται για συμπληρωματική δήλωση, συνεχίζεται κανονικά η αύξουσα αρίθμηση από εκεί που είχε σταματήσει στην αρχική δήλωση (π.χ. αν στην αρχική δήλωση υπήρχαν 8 εμπορεύματα και πρέπει να συμπληρωθεί με άλλα δύο, στο τετραγωνίδιο 7 της συμπληρωματικής δήλωσης θα αναγραφεί ο αριθμός 9, για το πρώτο εμπόρευμα και 10 για το δεύτερο). Είναι αυτονόητο ότι «συμπληρωματική» δήλωση με α/α είδους 1 δε θα γίνεται δεκτή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο