Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-09-1993 ]

ΠΟΛ.1309/21.9.1993 Πληροφορίες και Οδηγίες συμπλήρωσης των Δελτίων Ελέγχου ΦΠΑ Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (Έντυπα 049 Α 049 Β ΦΠΑ)

(Πληροφορίες και Οδηγίες συμπλήρωσης των Δελτίων Ελέγχου ΦΠΑ Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (Έντυπα 049 Α 049 Β ΦΠΑ) )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Φ.Π.Α. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Υπ. Οικ. Εγκ. 11 09959/ 9048/ 0014/ ΠΟΛ.1309/21.9.1993
 

Θέμα: Πληροφορίες και Οδηγίες συμπλήρωσης των Δελτίων Ελέγχου ΦΠΑ Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (Έντυπα 049 Α 049 Β ΦΠΑ)
Ι. Γενικές πληροφορίες
 

Από 1.1.1993 και στα πλαίσια εφαρμογής του μεταβατικού καθεστώτος Φ.Π.Α., έχουν τεθεί σε ισχύ οι διατάζεις του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) 218/27.1.92 του Συμβουλίου, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των Έμμεσων Φόρων (Φ.Π.Α.). Ο ανωτέρω κανονισμός έχει κοινοποιηθεί στις Δ.Ο.Υ. με την ΠΟΛ.1297/23.12.1992.

Βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού αυτού, από 1ης Ιανουαρίου 1993 οι φορολογικές διοικήσεις των Κ.Μ. έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία των επιχειρήσεων που διενεργούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή αποκτήσεις αγαθών και οι οποίες είναι καταχωρημένες στο διακοινοτικό ηλεκτρονικό σύστημα VIES. Από 1η lουλίου1993, οι φορολογικές διοικήσεις των Κ.Μ., έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις αξίες των συναλλαγών των επιχειρήσεων που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Εφόσον, οι παρεχόμενες βάσει του άρθρου 4, του ανωτέρω Κανονισμού πληροφορίες είναι ανεπαρκείς, το άρθρο 5 προβλέπει ότι, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους (Κεντρικό Γραφείο στο εσωτερικό της χώρας και αποτελεί προέκταση της ενδοκοινοτικής μεταφοράς που πραγματοποιείται από υπεργολάβο μεταφορέα, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1642/86, όπως ισχύει:

Επειδή οι ανωτέρω Οδηγίες δόθηκαν μετά από σχετικές διευκρινίσεις που παρεσχέθησαν στην υπηρεσία μας από τα αρμόδια όργανα της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σωστή εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, με συνέπεια οι υποκείμενοι στο φόρο που διενήργησαν τις πράξεις αυτές από 1.1.93 έως και την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω εγκυκλίου (20.9.93) να μην γνωρίζουν τα περί σωστής εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων με αποτέλεσμα την μη χρέωση Φ.Π.Α. για τις πραγματοποιούμενες μεταφορές στο εσωτερικό της χώρας για λογαριασμό λήπτη υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένου σε άλλο ΚΜ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δεν θα αναζητείται η καταβολή του φόρου για τις πράξεις αυτές για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

Για τυχόν πράξεις στις οποίες καταλογίσθηκε Φ.Π.Α., ο φόρος σωστά καταλογίσθηκε και δεν θα επιστραφεί στους υποκείμενους.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο