Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-03-1994 ]

ΠΟΛ.1076/28.3.1994 Μετάθεση χρόνου έναρξης υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών(φ.τ.μ.) για τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία

(Μετάθεση χρόνου έναρξης υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών(φ.τ.μ.) για τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα 28 Μαρτίου 1994
Αρ. Πρ. 1023652/170/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
& ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 3610030
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ 1076

ΘΕΜΑ : Μετάθεση χρόνου έναρξης υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ. τ. μ.) για τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία.

Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α' 222).
  2. Τις διατάξειςς της υποπερίπτωσης γδ' της περίπτωσης γ' του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ Α' 84).

3. Την απόφασή μας 1006568/ΠΟΛ.1014/18.1.1991 (ΦΕΚ Β 66), με την οποία καθιερώθηκε η υποχρέωση χρησιμοποίησης ταμειακών μηχανών του ν. 1809/1988 από ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

4. Την απόφασή μας 1156786/1304/ΠΟΛ.1010/12.1.1994 (ΦΕΚ Β' 38) με την οποία μετατατέθηκε η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής χρήσης φ.τ.μ. από τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία στην 1.4.1994.

5. Την 1026431/268/2.3.94 (ΦΕΚ Β' 154) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Τις ιδιαιτερότητες, την πολυμορφία και τη διεθνή διαπλοκότητα των συναλλαγών του τουριστικών - ταξιδιωτικών γραφείων.

7. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Μεταθέτουμε την ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής χρησιμοποίησης εγκεκριμένων φορολογικών ταμειακών μηχανών ή άλλων ταμειακών συστημάτων του ν. 1809/1988 από την 1η Απριλίου 1994 στην 1/7/1994 για όλα τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία της χώρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο