Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-05-2007 ]

IKA Γ. Ε.: Α02/1102/16.05.07 Σχετικά με την υποβολή Αίτησης Απογραφής ¶μεσα Ασφαλισμένου από Οικοδόμους.

(Σχετικά με την υποβολή Αίτησης Απογραφής ¶μεσα Ασφαλισμένου από Οικοδόμους. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Σχετικά με την υποβολή Αίτησης Απογραφής ¶μεσα Ασφαλισμένου από Οικοδόμους.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
Γ. Ε.: Α02/1102/16-5-2007

ΣΧΕΤ. : Η εγκύκλιος 4/2002 Το Γεν. Έγγρ. Α02/1102/23-9-05.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Στα πλαίσια των προσπαθειών του Ιδρύματος για συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασφαλισμένους, αποφασίστηκε η καθιέρωση της πληρωμής του δωροσήμου των οικοδόμων, από τον Δεκέμβριο του έτους 2007, μέσω πίστωσης ατομικών τραπεζικών λογαριασμών.

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει στις νέες αιτήσεις απογραφής, που θα γίνουν από τη λήψη του παρόντος Γενικού Εγγράφου, όταν διαπιστώνεται ότι πρόκειται για απογραφή οικοδόμου, να συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία «Στοιχεία Λογαριασμού Τραπέζης».

Εξυπακούεται ότι μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την Αίτηση Απογραφής, θα πρέπει να προσκομίζεται και το πρωτότυπο τραπεζικό βιβλιάριο του ασφαλισμένου, με πρώτο δικαιούχο τον ίδιο και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας αυτού.

Η παραπάνω διαδικασία είναι απαραίτητη προκειμένου να εφαρμοστεί ομαλά η όλη διαδικασία και να μην παρουσιαστούν προβλήματα καθυστέρησης κατά την πληρωμή του δωροσήμου το Δεκέμβριο του έτους 2007.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο