Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-05-2007 ]

ΙΚΑ Γ.Ε.: Ε41/169/15.05.07 Καταβολή Εισφορών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων σε Υποκαταστήματα και Παραρτήματα που έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα .

(Καταβολή Εισφορών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων σε Υποκαταστήματα και Παραρτήματα που έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα . )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Καταβολή Εισφορών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων σε Υποκαταστήματα και Παραρτήματα που έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
Γ.Ε.: Ε41/169/15-5-2007

Με τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 3 του « Κανονισμού Διαδικασιών για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.» ορίζεται ότι:

Η καταβολή των εισφορών πραγματοποιείται στα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ ή σε πιστωτικά ιδρύματα ή σε άλλα Νομικά Πρόσωπα πού έχουν σύμβαση με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την διενέργεια εισπράξεων και Πληρωμών. Κατ Άεξαίρεση πραγματοποιείται αποκλειστικά στα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υποβάλλεται η Α.Π.Δ στις εξής περιπτώσεις
α) ……………………………………………………………………………………….
β) ………………………………………………………………………………………
γ) Αν πρόκειται για οικοδομικό ή τεχνικό έργο , οπότε αρμόδιο είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απογραφής του έργου και υποβολής της Α.Π.Δ.

Επειδή η εξαίρεση για τα οικοδομικά έργα από το να πραγματοποιείται η καταβολή τρεχουσών εισφορών, πέραν των υποκαταστημάτων απογραφής των έργων και σε άλλα υποκαταστήματα ή παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ. ( όπως συμβαίνει για τις καταβολές των εισφορών αυτών όταν πρόκειται για κοινές επιχειρήσεις ) δημιούργησε στην πράξη πολλά προβλήματα.

Επειδή ο αριθμός των υποκαταστημάτων που έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ. είναι πλέον μεγάλος και από το λογισμικό υπάρχει η δυνατότητα καταβολής των εισφορών για οικοδομικά ή τεχνικά έργα σε υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενταγμένο στο Ο.Π.Σ., ακόμη και αν αφορούν οικοδομικό ή τεχνικό έργο άλλου υποκαταστήματος ή παραρτήματος ,κατά παρέκκλιση των ανωτέρω και μέχρι τροποποίησης της σχετικής διάταξης θα πρέπει:
Όλα τα υποκαταστήματα και παραρτήματα που έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ να δέχονται από εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων , καταβολές τρεχουσών εισφορών , ακόμη και αν αφορούν απογεγραμμένα οικοδομικά ή τεχνικά έργα άλλου υποκαταστήματος ή παραρτήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ .

Ευνόητο είναι ότι , πριν την σύνταξη πράξεως επιβολής εισφορών σε βάρος εργοδότη οικοδομικών ή τεχνικών έργων , για ποσό οφειλής που προκύπτει από την χειρόγραφη οικοδομική πινακίδα, θα πρέπει να ελέγχεται και η ηλεκτρονική πινακίδα, ώστε να διαπιστώνεται τυχόν καταβολή των εισφορών αυτών σε άλλο υποκατάστημα .
Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι , η κατά τα ανωτέρω καταβολή εισφορών για τα οικοδομικά και τεχνικά έργα δεν μπορεί να γίνεται σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα ( τράπεζες κ.λ.π. ) παρά μόνο σε υποκαταστήματα και παραρτήματα που έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο