Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-04-2007 ]

1042190/1902/411/Α0014/26.4.2007 Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. επενδυτικών αγαθών φωτοβολταικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βάσει της Π. 2869/87

(Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. επενδυτικών αγαθών φωτοβολταικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βάσει της Π. 2869/87 )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΑ 26 Απριλίου 2007
Αριθ.Πρωτ.:1042190/1902/411/Α0014
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α΄ «Κανονικό Καθεστώς»


ΘΕΜΑ : « Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. επενδυτικών αγαθών φωτοβολταικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βάσει της Π.2869/1987 » .

Σχετ. : Το από 20.2.2007 έγγραφό σας .

Σε απάντηση στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας που αναφέρεται στη διαδικασία αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. για επενδυτικά αγαθά, που προβλέπεται από την εγκύκλιο Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) όπως ισχύει, παράδοση αγαθών θεωρείται κάθε πράξη με την οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα να διαθέτει κάποιος ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά, στα οποία συγκαταλέγονται και οι φυσικές δυνάμεις ή ενέργειες που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Η μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε ηλιακή είναι μεταποιητική δραστηριότητα, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις .

Τέλος και αναφορικά με το τρίτο ερώτημά σας, αρμόδιος για να χορηγήσει την βεβαίωση για την υπαγωγή στις διατάξεις της απόφασης αυτής είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που υπάγεται η επιχείρησή σας και ο οποίος έχει τη δυνατότητα να διερευνήσει και να αξιολογήσει τα πραγματικά δεδομένα της επιχείρησης και να αποφανθεί για την συνδρομή ή όχι των προϋποθέσεων της απόφασης, σύμφωνα με το όσα ορίζουν οι διατάξεις αυτής και οι σχετικές εγκύκλιοι .
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία και θα σας ενημερώσει για τα δικαιολογητικά που απαιτείται να συνυποβάλλεται με την αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις της Α.Υ.Ο. Π.2869/87 .ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο