Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-04-2007 ]

1039493/398/0006Δ/20.4.2007 Περί της δυνατότητας των Δ.Ο.Υ. να αποστέλλουν στα Κ.Ε.Π. αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε5), των συνυποβαλλόμενων εντύπων (Ε2, Ε3 και Ε9) και των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος, ύστερα από σχετική αίτηση των πολιτών

(Περί της δυνατότητας των Δ.Ο.Υ. να αποστέλλουν στα Κ.Ε.Π. αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε5), των συνυποβαλλόμενων εντύπων (Ε2, Ε3 και Ε9) και των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος, ύστερα από σχετική αίτηση των πολιτών)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αθήνα, 20 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1039493/398/0006Δ


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210 - 32.22.516
FAX : 210 - 32.30.829
E-mail : [email protected] ky.ypoik.gr
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ


ΘΕΜΑ: «Περί της δυνατότητας των Δ.Ο.Υ. να αποστέλλουν στα Κ.Ε.Π. αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε5), των συνυποβαλλόμενων εντύπων (Ε2, Ε3 και Ε9) και των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος, ύστερα από σχετική αίτηση των πολιτών».

1.- Στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφο τουαριθ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/36/4714/5.4.2007 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., που αφορά στο παραπάνω θέμα και εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημα της Διεύθυνσής μας.Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο:

α) Οι Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να αποστέλλουν αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1 και Ε5), των συνυποβαλλόμενων εντύπων (Ε2, Ε3 και Ε9) και των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στα Κ.Ε.Π., στα οποία οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έχουν υποβάλλει τη σχετική αίτηση
για τη χορήγησή τους.

β) Δεν χρειάζεται να αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιπλέον έγγραφη εξουσιοδότηση του πολίτη προς το Κ.Ε.Π., προκειμένου να του χορηγηθούν τα αιτούμενα στοιχεία, δεδομένου ότι στο έντυπο της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλει στο Κ.Ε.Π. υπάρχει ενσωματωμένη η εξουσιοδότησή του προς αυτό,
προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του.
2.- Με μέριμνα των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ., παρακαλούνται να λάβουν γνώση τυ παρόντος, όλοι οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών τους.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ 3/Α΄
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο