Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-1994 ]

ΠΟΛ.1072/21.3.1994 Αρμοδιότητα Προϊσταμένων ΔΟΥ για τη διενέργεια ελέγχου σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών δωρεών, γονικών παροχών

(Αρμοδιότητα Προϊσταμένων ΔΟΥ για τη διενέργεια ελέγχου σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών δωρεών, γονικών παροχών)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αρμοδιότητα Προϊσταμένων ΔΟΥ για τη διενέργεια ελέγχου σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών δωρεών, γονικών παροχών. 1033311/169/Α0013/ΠΟΛ. 1072/21.3.94

ΠΟΛ 1072

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 542/1977 "περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων".

2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 "Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις και

3. Την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας και ταχείας περαιώσεως των ανωτέρω φορολογικών υποθέσεων.

Αποφασίζουμε
Ορίζουμε όπως:

1. Κάθε Προϊστάμενος ΔΟΥ, που είναι καθ' ύλην αρμόδιος για τη φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών διενεργεί και τον έλεγχο για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στην κατά τόπο αρμοδιότητα
άλλου Προϊσταμένου ΔΟΥ εφόσο  και οι δύο εδρεύουν στην ίδια πόλη ή στην περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας.

2. Οι Προϊστάμενοι ΔΟΥ της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας που είναι καθ' ύλην αρμόδιοι για τη φορολογία κληρονομικών, δωρεών, γονικών παροχών δύνανται να διενεργούν έλεγχο για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα και των κατωτέρω Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών:
1) Αγίου Στεφάνου, 2) Αίγινας, 3) Αχαρνών, 4) Ελευσίνας, 5) Κορωπίου, 6) Λαυρίου, 7) Μεγάρων, 8) Παλλήνης και 9) Σαλαμίνας. Κατά τον έλεγχο αυτό, θα λαμβάνονται υπόψη τα συγκριτικά στοιχεία που υπάρχουν στη ΔΟΥ, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το προς εκτίμηση ακίνητο.

3. Ο ίδιος Προϊστάμενος ΔΟΥ στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών κ.λπ. διενεργεί και τον εμπορικό έλεγχο των επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν στη χωρική αρμοδιότητα του άλλου, κατά τα άνω, Προϊσταμένου ΔΟΥ, ή δύναται να διενεργεί και τον εμπορικό έλεγχο για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 της παρούσας.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο