Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-03-1994 ]

ΠΟΛ.1070/10.3.1994 Εναρξη λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Λιμένα Χερσονήσου

(Εναρξη λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Λιμένα Χερσονήσου)

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΕναρξη λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Λιμένα Χερσονήσου 1028871/254/0006Α/ΠΟΛ. 1070/10.3.1994/ΦΕΚ 200/Β/24.3.94

ΠΟΛ 1070

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 "Αναμόρφωση Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις" ΦΕΚ 2/Α και β) του Π.Δ/τος 39/1993 "Αντικατάσταση διατάξεων του Π.Δ/τος 551/1988 Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) ΦΕΚ 14/Α.

2. Την αριθ. 1140497/1089/0006Α/15.11.93 (ΦΕΚ 857/Β) απόφασή μας.

3. Το αριθ. 43/1.3.94 έγγραφο του ΚΕ.Π.Υ.Ο.

4. Την ανάγκη αναστολής του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Λιμένα Χερσονήσου, λόγω αντικειμενικών δυσχερειών.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε την έναρξη λειτουργίας από 1.6.1994 της ΔΟΥ Λιμένα Χερσονήσου, που συστάθηκε με το Π.Δ/γμα 39/1993 (ΦΕΚ 14/Α).

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο