Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-04-2007 ]

1037455/10446/Β001213.4.2007 Παράταση προθεσμίας απόδοσης φόρου επί των τόκων ομολόγων αλλοδαπής προέλευσης από τις ημεδαπές τράπεζες.

(Παράταση προθεσμίας απόδοσης φόρου επί των τόκων ομολόγων αλλοδαπής προέλευσης από τις ημεδαπές τράπεζες. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 13 Απριλίου 2007
Αρ.Πρωτ.: 1037455/10446/Β0012
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ: Β


ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας απόδοσης φόρου επί των τόκων ομολόγων αλλοδαπής προέλευσης από τις ημεδαπές τράπεζες.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α' 151), που προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276) και σύμφωνα με τις οποίες, οφείλεται φόρος 10% επί των τόκων ομολογιακών δανείων αλλοδαπής προέλευσης που αποκτούν οι ημεδαπές τράπεζες καθώς και τα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών.

β) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του ν. 2238/1994 με τις οποίες ορίζεται, ότι η απόδοση του φόρου και επί των τόκων ομολογιακών δανείων αλλοδαπής προέλευσης ενεργείται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση του φόρου μήνα.

γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ Α' 34), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με Απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

δ) Το γεγονός, ότι με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α' 276), καθιερώθηκε για πρώτη φορά η αυτοτελής φορολόγηση των εισοδημάτων από τόκους ομολόγων αλλοδαπής προέλευσης, που αποκτούν οι τράπεζες και περαιτέρω η έκδοση της ερμηνευτικής εγκυκλίου του πιο πάνω νόμου, με την οποία δόθηκαν οδηγίες, καθυστέρησε.

ε) Τις διατάξεις της 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ Β' 1432) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την 5733/ΔΙΟΕ/179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204 Β') απόφαση.

στ) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Παρατείνουμε την προθεσμία απόδοσης του οφειλόμενου από τις τράπεζες φόρου επί των τόκων ομολόγων αλλοδαπής προέλευσης μέχρι τις 30η Απριλίου 2007, προκειμένου για τους τόκους που έχουν αποκτήσει οι ίδιες από την 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι και το τέλος Μαρτίου του ιδίου έτους.

Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο