Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-03-2007 ]

ΠΟΛ.1063/30.3.2007 Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015).

(Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015).)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007
Αρ.Πρωτ.: 1034147/622/Α0012
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛ. 1063
ΤΜΗΜΑ A΄
2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015).


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπΆ αριθ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1435/ΒΆ) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της υπΆ αριθ. 5733/ΔΙΟΕ 179/13.2.2006 (ΦΕΚ 204/ΒΆ) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/ΑΆ).
3. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/ΑΆ).
4. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 5 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/ΑΆ), με τις οποίες ορίζεται ότι με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 59 του Ν.2238/1994.
5. Τις διατάξεις της υπΆ αριθ. 1019098/348/Α0012/ΠΟΛ.1025/22.2.2007 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, περί του τύπου και περιεχόμενου και του τρόπου υποβολής της οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ).
6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34/ΑΆ), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
7. Τις διατάξεις της υπΆ αριθ. 1028247/547/Α0012/17.3.2006 (ΦΕΚ 389/ΒΆ/2006) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, περί της ηλεκτρονικής υποβολής των οριστικών δηλώσεων Φόρου απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών της παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994 στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
8. Το γεγονός ότι κάποιοι υπόχρεοι στερούνται ή έχουν λάθος τον ΑΦΜ για έναν ή περισσότερους δικαιούχους μισθωτούς, η αναγραφή του οποίου είναι υποχρεωτική από τον νόμο και κατΆ επέκταση και από το σύστημα υποβολής, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η υποβολή των οριστικών δηλώσεων.
9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και υστέρηση των εσόδων.

Αποφασίζουμε

1. Η προθεσμία υποβολής των οριστικών δηλώσεων Φόρου απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) που λήγει στις 30.3.2007, παρατείνεται μέχρι τις 20.4.2007.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο