Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-03-2007 ]

Aρ.Πρ. Δ 562/26.03.07 Κοινοποίηση των άρθρων 22 κα 39 του 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/ 22.12.2006) σχετικά με μείωση συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται στα αγαθά τα οποία προορίζονται για χρήση από άτομα με αναπηρία - Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Ν.2859/2000 (Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.).

(Κοινοποίηση των άρθρων 22 κα 39 του 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/ 22.12.2006) σχετικά με μείωση συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται στα αγαθά τα οποία προορίζονται για χρήση από άτομα με αναπηρία - Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Ν.2859/2000 (Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.). )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Κοινοποίηση των άρθρων 22 κα 39 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/ 22.12.2006) σχετικά με μείωση συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται στα αγαθά τα οποία προορίζονται για χρήση από άτομα με αναπηρία - Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Παραρτήματος ΙΙΙ  του Ν.2859/2000 (Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.).


Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, τα άρθρα 22 και 39 του ν. 3522/2006 «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις» που ισχύουν από 22.12.2006 και με τα οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται, το Παράρτημα ΙΙΙ (Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε συντελεστή Φ.Π.Α. 9%) του ν.2859/2000 (Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.), ως εξής :

 

1. Οι παράγραφοι 47, 48 και 49 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/00 συμπληρώνονται, αντίστοιχα, με τα ακόλουθα είδη τα οποία  από 22.12.2006 υπάγονται σε χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α. 9% :

 • ανταλλακτικά αναπηρικών αμαξιδίων και ερεσίνωτο , (Δ.Κ. ex  8714).
 • αυτολιπεαιόμενοι καθετήρες, καθετήρες  κεντρικοί για αιμοκάθαρση, καθετήρες σίτισης, καθετήρες περιτοναϊκής, καθετήρες κύστεως υπερειδικές, σύριγγες σίτισης, πιεσόμετρα ομιλούντα, βελόνες (για τις πένες ινσουλίνης), βελόνες τεχνητού νεφρού, (Δ.Κ. ex  9018)
 • συσκευές έκχυσης ινσουλίνης, (Δ.Κ.  ex 9021).

2. Στο Παράρτημα ΙΙΙ προστίθενται δύο νέες παράγραφοι 56 και 57 σύμφωνα με τις οποίες όλα τα είδη που αναγράφονται σε αυτές υπάγονται σε συντελεστή Φ.Π.Α. 9% σε όλα τα στάδια των συναλλαγών (εισαγωγή, χονδρική-λιανική πώληση) και εφεξής θα πρέπει η τιμολόγησή τους  να γίνεται με τον μειωμένο  συντελεστή.

Όπως θα παρατηρήσετε, επειδή στην παράγραφο 57 δεν αναγράφονται οι δασμολογικές κλάσεις των ειδών που αυτή περιλαμβάνει, θα πρέπει αδιακρίτως δασμολογικής κατάταξης αυτών και του νόμου μη διακρίνοντος, αυτά  να υπάγονται σε χαμηλό συντελεστή 9%.

3. Σημειώνεται ότι όπως προβλέπεται  στο άρθρο 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. στις νησιωτικές περιοχές του άρθρου αυτού ισχύει ο ανωτέρω συντελεστής μειωμένος κατά 30% .

4. Mέχρι να ενσωματωθούν στο υποσύστημα TARIC του Ο.Π.Σ.Τ. οι προσαρμογές που ορίζονται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, θα πρέπει να προβαίνετε σε χειρόγραφη χρέωση των επιβαρύνσεων, όταν κατά τον τελωνισμό των ανωτέρω ειδών προκύπτει εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 9%.

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  Up
  Close
  Close
  Κλείσιμο