Σχόλια

Προσοχή! Η απόφαση αυτή δεν ισχύει και έχει αντικατασταθεί με την 1064697/1507/Α0012/27.9.2006. Βλέπε και τη σχετική είδηση του κόμβου "Διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων για τον υπολογισμό της καθαρής θέσης επιχείρησης."

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-03-2004 ]

Αρ. Πρ. 1010627/18.03.04 Προσδιορισμός Καθαρής θέσης κατά την μεταβίβαση επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας του ΚΒΣ

(Προσδιορισμός Καθαρής θέσης κατά την μεταβίβαση επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας του ΚΒΣ)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)

ΤΜΗΜΑ Α
Tαχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10
Tαχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε.ΠΟΛΚΑ
Τηλέφωνο: 210-33 75 317

Αθήνα 18.03.2004

Αρ. Πρ. 1010627/215/Α0012


ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός Καθαρής θέσης κατά την μεταβίβαση επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας του ΚΒΣ

Απαντώντας στο 2126/26,01,04  έγγραφό σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα.

1. Σύμφωνα με την 1030366/10307/80012/ΠΟΛ.1053/01.04.003 Υπουργική απόφαση , η ελάχιστη αξία μεταβίβασης μιάς επιχείρησης (άυλη αξία + καθαρή θέση), προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης που υποβλήθηκε ή του ισολογισμού της χρήσης που προηγείται της μεταβίβασης.

2.Οπως Προκύπτει από την 066328/1394/Α0012/16.07.2004 ερμηνευτική εγκύκλιο της πιο πάνω Υπουργικής απόφασης για επιχειρήσεις που διενεργούν απογραφή προκειμένου να υπολογισθούν τα αποθέματα και οι υποχρεώσεις για τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης αυτών, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία απογραφή πριν από την μεταβίβαση, δηλαδή η απογραφή λήξης της προηγούμενης χρήσης.

 

Τέλος επειδή η προαναφερόμενη απόφαση ορίζει χρόνο αποτίμησης της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης την τελευταία χρήση πρίν από την μεταβίβασή της:

Α) για τα πάγια , Λαμβάνεται η αναπόσβεστη αξία των παγίων που υπάρχουν την τελευταία χρήση πρίν από την μεταβίβαση.

Β) Ως αποθέματα , 10% ποσοστό των αγορών εμπορευσίμων αγαθών της χρήσης πρίν από την μεταβίβαση ή η απογραφή λήξης αυτής.

Γ) Ως υποχρεώσεις , 10% του συνόλου  των αγορών (εμπορευσίμων και παγίων ) της χρήσης πρίν από την μεταβίβαση ή η απογραφή λήξης αυτής.

Ο Διευθυντής

Σπ. ΒούλγαρηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο