Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-03-1994 ]

ΠΟΛ.1063/2.3.1994 Υποβολή στοιχείων στις Δ.Ο.Υ. από τις Τράπεζες

(Υποβολή στοιχείων στις Δ.Ο.Υ. από τις Τράπεζες)

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΥποβολή στοιχείων στις Δ.Ο.Υ. από τις Τράπεζες
1025611/1804/0009Α/

ΠΟΛ 1063

1. Με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990, θεσπίστηκε η υποχρέωση, μεταξύ άλλων, και εκ μέρους των Τραπεζών, να υποβάλουν στο Υπουργείο Οικονομικών διάφορα πληροφοριακά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ως άνω διατάξεων, καθορίστηκαν με την αριθ. 1007521/410/0009Α'/ κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία κοινοποιήθηκε και ερμηνεύθηκε με την αριθ. 1026782/1521/0009Α/ εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών.


Συγκεκριμένα με την απόφαση αυτή, προβλέπεται η υποβολή στοιχείων για την παρακολούθηση των εισαγωγών και τον έλεγχο των επιδοτήσεων και οινομικών ενισχύσεων, καθώς και των τιμολογίων αγοράς και πώλησης επενδυτικών αγαθών.

2. Σκοπός των μέτρων αυτών είναι η πάταξη φαινομένων φοροδιαφυγής, δια της διενέργειας διασταυρώσεων και επαληθεύσεων από τις Δ.Ο.Υ. Συνεπώς, πέραν του γεγονότος ότι οι παραπάνω υποχρεώσεις των Τραπεζών απορρέουν από το νόμο, η υποβολή των εν λόγω στοιχείων εκ μέρους τους έχει βαρύνουσα σημασία, λόγω και του σκοπού τον οποίο αυτά εξυπηρετούν.

3. Κατόπιν αυτών και επειδή παρατηρείται βαθμιαία υποβάθμιση και ατονία των μέτρων αυτών και μη ορθή εφαρμογή της σχετικής κοινής Υπουργικής Απόφασης, είναι ανάγκη να δοθεί στο όλο θέμα η πρέπουσα σημασία και να εφαρμόζεται πλήρως η Απόφαση αυτή.

Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει διευκρινισθεί, προκειμένου περί εισαγωγών, αντί της υποβολής αντιγράφων των σχετικών στοιχείων, υπάρχει η ευχέρεια υποβολής μηχανογραφικών καταστάσεων που να περιέχουν τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ, είδος εισαγόμενου αγαθού, χώρα προέλευσης και αξία σε δραχμές) κατά εισαγωγέα.

4. Επισημαίνεται τέλος ότι, όλες οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν, θα πρέπει να προβαίνουν σε πλήρη διασταύρωση και αξιοποίηση των στοιχείων που υποβάλλονται από τις Τράπεζες.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο