Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-02-2007 ]

Αρθρα ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΠΟ 1/1/2006 - 31/12/2007 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ 1/1/2006 - 31/12/2007

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΠΟ 1/1/2006 - 31/12/2007 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ 1/1/2006 - 31/12/2007 )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
ΑΠΟ 1/1/2006 - 31/12/2007


Κατηγορία εργαζομένων και
χρόνια υπηρεσίας
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
1. Χωρίς προϋπηρεσία    
  Από 1/1/2006 27,18 29,89
  Από 1/9/2006 27,96 30,76
  Από 1/5/2007 29,39 32,33
2. Με 1 τριετία    
  Από 1/1/2006 28,17 30,89
  Από 1/9/2006 28,99 31,79
  Από 1/5/2007 30,47 33,41
3. Με 2 τριετίες    
  Από 1/1/2006 29,52 32,24
  Από 1/9/2006 30,38 33,17
  Από 1/5/2007 31,93 34,87
4. Με 3 τριετίες    
  Από 1/1/2006 30,86 33,58
  Από 1/9/2006 31,76 34,55
  Από 1/5/2007 33,37 36,31
5. Με 4 τριετίες    
  Από 1/1/2006 32,21 34,92
  Από 1/9/2006 33,14 35,94
  Από 1/5/2007 34,83 37,77
6. Από 5 τριετίες και άνω    
  Από 1/1/2006 33,55 36,26
  Από 1/9/2006 34,52 37,31
  Από 1/5/2007 36,28 39,22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
ΑΠΟ 1/1/2006 - 31/12/2007


Κατηγορία εργαζομένων και
χρόνια υπηρεσίας
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
1. Χωρίς προϋπηρεσία    
  Από 1/1/2006 608,32 669,16
  Από 1/9/2006 625,97 688,56
  Από 1/5/2007 657,89 723,68
2. Με 1 τριετία    
  Από 1/1/2006 659,00 719,84
  Από 1/9/200 678,11 740,71
  Από 1/5/2007 712,70 778,49
3. Με 2 τριετίες    
  Από 1/1/2006 718,91 779,75
  Από 1/9/2006 739,76 802,36
  Από 1/5/2007 777,49 843,28
4. Από 3 τριετίες και άνω    
  Από 1/1/2006 778,82 839,65
  Από 1/9/2006 801,41 864,00
  Από 1/5/2007 842,28 908,07
  Οι διαφορές των εισφορών, που προκύπτουν από την αναδρομική αύξηση (από 1/1/2006) των αποδοχών, όσων εργαζομένων αμείβονται σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πρέπει να καταχωρηθούν, το αργότερο, στην Α.Π.Δ. που περιλαμβάνει την μισθολογική περίοδο του Ιουλίου 2006.
  Η καταχώρηση των διαφορών πρέπει να γίνει σε ιδιαίτερη στήλη της Α.Π.Δ. με τύπο αποδοχών «09» (αναδρομικές αποδοχές), ενώ η καταβολή των αντίστοιχων εισφορών θα θεωρηθεί εμπρόθεσμη εάν πραγματοποιηθεί μέχρι 31/8/2006.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΚΛΑΔΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΩΣ 30/9/2003
(Υπολογισμός εισφορών μισθολογικών περιόδων μέχρι και Σεπτέμβριο 2003)
ΑΠΟ 1/10/2003
Υπολογισμός εισφορών μισθολογικών περιόδων από τον Οκτώβριο 2003 και μετά)*
ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ. ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ.
ΕΤΕΑΜ 19,35 40,14 59,49 19,45 40,266 59,716
ΕΛΔΕΟ - 25%   - 25%  
  * Λόγω της τμηματικής αναδρομικής αύξησης (από 29/4/2002 κατά 0,113% και από 1/1/2003 επίσης κατά 0,113%) της εισφοράς που βαρύνει τους εργοδότες και τους εργαζόμενους υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) υφίσταται υποχρέωση των εργοδοτών να καταβάλουν, μέχρι 28/11/2003, το αντίστοιχο ποσό αποκλειστικά στα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχει απογραφεί το οικοδομοτεχνικό έργο τους.
  Το εν λόγω ποσό δεν θα καταχωρηθεί σε ΑΠΔ ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, που υποβάλλεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 56/03).
  Για τους εργαζόμενους που απεχώρησαν μέχρι και την 08/05/2003 (ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού νόμου 3144/03) θα καταβληθεί αναδρομικά από 29/04/2002 μόνο η αναλογούσα εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Ε.Ε. (Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 72/03).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο