Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-02-2007 ]

ΙΚΑ Γ99/16/16.02.07 Κοινοποίηση Πίνακα Περιφερειακών Τμημάτων & Περιφερειακών Λ/νσεων του ΟΑΕΕ.

(Κοινοποίηση Πίνακα Περιφερειακών Τμημάτων & Περιφερειακών Λ/νσεων του ΟΑΕΕ.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Κοινοποίηση Πίνακα Περιφερειακών Τμημάτων και Περιφερειακών Δ/νσεων του Ο.Α.Ε.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ

Γ.Ε.: Γ99/16/16 -2-2007

Σας κοινοποιούμε την με αρ. πρωτ. 5464/30-1-2007 εγκύκλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), με τον Πίνακα Περιφερειακών Τμημάτων και Περιφερειακών Δ/νσεων του Ο.Α.Ε.Ε. , όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την ενοποίηση των τριών ασφαλιστικών Ταμείων ΤΕΒΕ � ΤΑΕ � ΤΣΑ , για ενημέρωσή σας.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών Ο Α Ε. Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ
Αριθ. πρωτ.: 5464/30-1-2007

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Πίνακα Περιφερειακών Τμημάτων & Περιφερειακών Λ/νσεων του ΟΑΕΕ.

1. Από 01/01/2007 επήλθε ενοποίηση των τριών ασφαλιστικών Ταμείων ΤΕΒΕ - ΤΑΕ - ΤΣΑ και λειτουργεί ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών ( Ο.Α.Ε.Ε. ). Σας κοινοποιούμε πίνακα στον οποίο φαίνονται τα περιφερειακά τμήματα κατά Περιφερειακή Διεύθυνση όπως προβλέπεται από το Προεδρικό ∆ιάταγμα 154/06 ( οργανισμός Ο.Α.Ε.Ε.) και παρακαλούμε όπως στο εξής :
(α) η αλληλογραφία σας για τους κοινούς μας ασφαλισμένους (Ο.Α.Ε.Ε. , πρώην ΤΕΒΕ, πρώην ΤΑΕ, πρώην ΤΣΑ) να αποστέλλεται στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση ανάλογα με τον τόπο άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ( π.χ. για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας στην περιοχή της Ν. Ιωνίας, η αλληλογραφία θα αποστέλλεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κέντρου Αθηνών).
(β) Η αλληλογραφία σας για τους αλληλοχρεους λογαριασμούς που αποστελλόταν μέχρι 31/12/2006 στις κεντρικές υπηρεσίες των Ταμείων στην Αθήνα Σατωβριάνδου 18, Ακαδημίας 22 και Πειραιώς 46, στο εξής να αποστέλλεται στον Ο.Α.Ε.Ε., Γενική Διεύθυνση Παροχών Συντάξεων, Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης, Αγίου Κωνσταντίνου 5 Τ.Κ. 10431 ΑΘΗΝΑ. Τα ανωτέρω αφορούν αιτήματα συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν είτε πριν, είτε μετά την 01/01/2007 (ημερομηνία έναρξης της ενοποίησης).

2. Οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Ο.Α.Ε.Ε., όταν παραλαμβάνουν αλληλογραφία, που δεν είναι της αρμοδιότητας τους, να μην την επιστρέφουν στον αποστολέα, αλλά να την διαβιβάζουν στην αρμόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ο.Α.Ε.Ε, με κοινοποίηση στον αποστολέα.


Συνημμένα



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο